EN / NO
×
About

Kunsthall Stavanger er et visningssted for norsk og internasjonal samtidskunst. Kunsthallen er en plattform for produksjon og visning av kunst som er del av en internasjonal diskurs, og vi samarbeider tett med kunstnere og gjestekuratorer for å utvikle solo- og gruppeutstillinger som skal skape opplevelser og engasjement.

Vårt fokus er på formidling, både i Stavanger og internasjonalt. Vi ønsker å inkludere et stort publikum, og etablerer derfor kunstkafé og et kunstbibliotek som er åpent for alle, samt et eget kunstprogram for barn. Vår internettside er vårt andre utstillingsrom, med kunstneriske prosjekter, samt dokumentasjon og bakgrunnsmateriale fra våre aktiviteter.

Dagens kunstscene er et globalt nettverk og vi ønsker å gjenspeile dette. Samtidig er vårt viktigste publikum i Stavanger. Vårt mål er å bli en ressurs for byen og en viktig møteplass for kunst- og kulturinteresserte.

Tilbake til toppen