EN / NO
×

Fossil Conversations

A Reading and Conversation Between Liv Bugge and Ingvil Hellstrand

Event

26. april har kunstneren Liv Bugge en workshop med studenter fra ulike utdanninger ved Universitetet i Stavanger (UiS). Studentene bidrar på et kurs om posthumane perspektiver på samtida. Samme kveld vil deltagerene fra workshopen framføre utdrag fra denne på Kunsthall Stavanger, etterfulgt av en kort samtale mellom Liv Bugge og Ingvil Hellstrand, som er førsteamanuensis ved UiS og kursansvarlig. Arrangementet vil bli holdt på engelsk.

I løpet av de par siste årene har Liv Bugge har holdt en rekke gruppesamtaler der metoder hentet fra dyrekommunikasjon prøves telepatiske samtaler med fossile eksistenser. Samtalene er del av Bugges kunstneriske forskningsprosjekt som undersøker normative oppfatninger som nedfeller seg i vårt forhold til omgivelsene. I arbeidet med disse samtalene er Bugge spesielt opptattt av maktdimensjonene som følger dateringssystemer og tids-og historieforståelse. Samtalen er en øvelse i ikke-lineære måter å forholde seg til historiske eksistenser og begreper om tid på, så vel som å bruke hele kroppen som et billedproduserende
apparat. Ved å samtale med en fossil som er datert flere hundre millioner år tilbake i tid, går deler av øvelsen ut på å forholde seg til fossilen som nåtidig. Bildet av det fossile som forvaltningsbar ressurs utfordres av bildet av et fossilt subjekt, følt og opplevd av samtalepartnernes egen kropp.

Ingvil Hellstrand (PhD) er førsteamanuensis og undervisningsleder i Nettverk for kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS). Hun har undervist i kjønnsforskning og visuell kultur siden 2008. Hellstrand har en Mastergrad i Feminist Cultural Theory and Practice fra Lancaster University, UK, og en PhD i kultur og samfunn fra UiS. Hennes forskningsinteresser er science fiction, posthumanisme, vitenskapsteori, biopolitikk, bioetikk og feministisk teori. Hun er en av grunnleggerne bak den internasjonale kunst – og forskningsplattformen The Monster Network. Hennes pågående forskning handler om velferdsteknologi, relasjoner mellom menneske og ikke-menneske og posthuman etikk.

Bilde: Hans Arne Nakrem, NHM i Oslo.

April 26, 2018

20:00

Back to Top