EN / NO
×

August 25, 2020

Kunsthall Stavanger søker Koordinator og kommunikasjonsansvarlig i 100% stilling

Kunsthall Stavanger søker Koordinator og kommunikasjonsansvarlig i 100% stilling

Amy Bessone, installation view, Kunsthall Stavanger, 2014.

About

Kunsthall Stavanger søker en Koordinator og kommunikasjonsansvarlig i en 100% ettårig stilling med mulighet for forlengelse. Stillingen vil passe en person som ønsker muligheten til å lære mer om drift av kunstinstitusjoner, jobbe i et internasjonalt miljø med lokal forankring, samt utvikle egne kommunikasjon- og strategikunnskaper. Det er mulighet for å vokse i stillingen, og etterhvert bidra med føringer for Kunsthall Stavangers arbeid med bl.a. kommunikasjon og markedsføring.

Personen vil assistere Kurator for utstillinger og formidling med kommunikasjon, formidling og utstillingsplanlegging og gjennomføring, i tillegg til å bistå Nestleder med administrative arbeidsoppgaver. Dette er ingen kuratorstilling, men man vil assistere og få godt innblikk i kuratorens oppgaver.


Arbeidsoppgaver

- Kommunikasjon med presse lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

- Utarbeide presseplan for program og prosjekter.

- Skrive tekster til kommunikasjon utad.

- Oppdatering av sosiale medier og nettside.

- Arbeide med markedsføring av utstillingsprogram og aktiviteter.

- Bistå i planlegging og gjennomføring av kunsthallens kunstneriske program, inkludert utstillinger, arrangementer, og formidlingsaktiviteter for barn og unge.

- Holde omvisninger.

- Assistere med søknadsskriving og rapportering.

- Bistå med administrative oppgaver.

- Bidra i utviklingen av et inkluderende arbeidsmiljø, og interseksjonell og antirasistisk institusjonspraksis.


Kvalifikasjoner

- BA eller MA innen det utvidede kunstfeltet, eller mediastudier. Flere års erfaring kan veie opp for høyere utdannelse.

- Erfaring med markedsføring og/eller kontakt med presse eller pressearbeid er ønskelig.

- Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner på både norsk og engelsk.

- God forståelse for og erfaring med sosiale medier.

- Interesse for formidling og målgruppetenkning.

- Erfaring og kunnskap fra kunstfeltet.

- Erfaring med prosjekthåndtering.

- Erfaring med budsjetthåndtering.


Personlige egenskaper

- Nytenkende, initiativrik og handlekraftig.

- Liker å arbeide i team, men er også selvgående.

- Organisatoriske ferdigheter.

- Høy arbeidskapasitet og komfortabel med høyt arbeidstempo.

- Omgjengelig og positiv.


Vi tilbyr

- Mulighet til å vokse i stillingen og legge føringer for hvordan en av Norges mest spennende kunstinstitusjoner arbeider.

- Et spennende og godt arbeidsmiljø.

- Mulighet for personlig og faglig utvikling.

- En variert arbeidshverdag.


Lønn etter avtale.

Søknad skal inneholde:

  • Søknadsbrev på maks en side.
  • To referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer).
  • CV med relevant arbeidserfaring.

Søknadsfrist: Fredag 18. september 2020

Søknad sendes til work@kunsthallstavanger.no og merkes med «Søknad Koordinator og kommunikasjonsansvarlig».


Spørsmål kan rettes til:

Kristina Ketola Bore

Kurator, utstillinger og formidling

kristina@kunsthallstavanger.no

91365744


Om Kunsthall Stavanger

Kunsthall Stavanger er et visningssted for norsk og internasjonal samtidskunst. Kunsthallens mandat består av å vise kunst som tar del i en internasjonal kunstdiskurs, og vi samarbeider tett med kunstnere og gjestekuratorer for å utvikle separat- og gruppeutstillinger. Kunsthall Stavanger har et sterkt fokus på nytenkende formidling for barn og ungdom. Vi er et lite team med tre fulltidsstillinger bestående av Direktør, Nestleder og Kurator for utstillinger og formidling. I tillegg er det flere deltidsansatte og timebetalte arbeidstagere.


Kunsthall Stavanger er et inkluderende arbeidssted og vi oppmuntrer søkere som kan bidra til et mangfold i organisasjonen vår om å søke.


Arbeidssted: Madlaveien 33, 4009 Stavanger

Back to Top