EN / NO
×

Naturens system gjennom århundrene.

Forelesning ved Anne-Cathrine Scheen

Forelesning

Sanna Kannisto, Passiflora vitifolia, 2003. C-print, 74 x 90 cm.

Systema Naturae – naturens system gjennom århundrene.

Forelesning ved Anne-Cathrine Scheen.

Utstillingen «Systema Naturae» låner tittelen fra vitenskapsmannen Carl von Linnés hovedverk fra 1735. Navnet betyr «naturens system», og det systemet Linné lanserte er fremdeles i bruk etter 300 år. Hva var det med Linnés verk som var så revolusjonerende at det har holdt stand i nesten 300 år?  Og hva har dette med kunst å gjøre? Gjennom utviklingen fra de første urtebøkene via Linnés verk til dagens floraer, ser vi hvordan forståelsen av plantene og naturen rundt oss har endret seg gjennom århundrene, og hvordan samspillet mellom kunst og botanikk har vært viktig for denne utviklingen.


Arrangementet er gratis og åpent for alle. Foredraget holdes på norsk. 

Anne-Cathrine Scheen har en doktorgrad i botanikk fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet innen fagfeltet botanisk systematikk med vekt på slektskap innen Leppeblomstfamilien. Hun er i dag ansatt som vitenskapelig leder i Stavanger botaniske hage.

Stavanger botaniske hage viser frem nyttevekster til mange ulike bruk, stauder som egner seg for Rogalandshager og planter fra fem kontinent. Hagen ligger på Ullandhaug, mellom Ullandhaugstårnet og Universitetet. Hagen er alltid åpen, og det er gratis å besøke hagen.  Stavanger botaniske hage drives av Stavanger kommune.

14 september, 2017

18:00

Tilbake til toppen