EN / NO
×

13 oktober, 2021

Kunsthall Stavanger inviterer til formidlingsverksted for skoleklasser på barne- og ungdomstrinnet

Kunsthall Stavanger inviterer til formidlingsverksted for skoleklasser på barne- og ungdomstrinnet

Informasjon

Vi ønsker skoleklasser velkommen til et nytt formidlingsprogram på Kunsthall Stavanger for barne- og ungdomstrinnet!

Sammen lager vi en kort dansevideo, inspirert av vår utstilling Swinguerra. Tematikkene er: identitet, tilhørighet, fellesskap, kunst, kropp, lagarbeid/samarbeid, rytme, musikk, bevegelse.

Programmet er gratis å delta på, men krever påmelding.

***

Påmeldingen er nå fullbooket, men send oss gjerne en e-post for spørsmål om programmet eller for å få informasjon om neste års skoleomvisninger:

formidling@kunsthallstavanger.no

***

Formidlingsprogrammet er forankret i utstillingen Swinguerra, et filmverk av kunstnerduoen Bárbara Wagner og Benjamin de Burca. Filmen presenteres i en omfattende installasjon på kunsthallen. Swinguerra var opprinnelig et bestillingsverk for den brasilianske paviljongen på Veneziabiennalen i 2019.

Swinguerra gir et dypt og empatisk innblikk i dansekulturen i dagens Brasil, på et tidspunkt hvor landet opplever stor politisk og sosial uro. De hovedsakelig svarte kroppene på skjermen (hvorav mange er ikke-binære) er på mange måter fokuspunktet for samtidens debatter om synlighet, privilegier og representasjon i Brasil, slik som også er tilfelle i andre land. Med utgangspunkt i utstillingens tematikk vil klassen sammen med formidler diskutere hvordan vi kan finne trygghet i oss selv gjennom å komme sammen, de forskjellige måtene vi kan høre til, og hvordan svakhetene våre o﬇e er styrker i seg selv.

Utstillingen står fra 23. september til 9. januar. Gjennom et kombinert omvisnings- og verkstedsformat skal skolebarn bruke utstillingen som et utgangspunkt for å diskutere og arbeide med spørsmål om tilhørighet, trygghet og identitet på en morsom, spennende og aktiv måte.

Formidlingsprogrammet er tiltenkt 3.-10. klasse, og tilpasses klassens aldersnivå. Varighet er tre skoletimer, inkludert pauser. Programmet vil bli gjennomført sammen med en av våre dyktige formidlere. Skoleklasser er begrenset til 30 personer. Gruppestørrelser over 20 betinger to lærere/pedagoger i tillegg til vår formidler.


GJENNOMFØRING

Ved ankomst vil klassen få en introduksjon til verket. Klassene får siden se verket før vi møtes i vårt nyoppussede barneverksted. Siden tar vi en pause før vi går ned i vårt nyoppussede barneverksted.

I verkstedet starter vi med å varme opp med danseøvelser og en diskusjon forankret i spørsmålene Swinguerra åpner opp for. Viktige stikkord her er tilhørighet og identitet. Vi snakker om hvordan vi ikke trenger være like selv om en føler tilhørighet til hverandre. En kan være forskjellige, men fortsatt være venner. Vi snakker om hvordan vi i filmen møter dansere som spiller hverandre gode, og feirer de forskjellige tilnærmingene til dansen og til hvordan de gjør ting. Sånn blir de enda bedre, fordi alle de forskjellige deltagerne får spille på sine styrker.

Siden deles klassen opp i grupper med det fellesmålet om å lage en kort dansevideo. Elevene kan både hente inspirasjon fra utstillingen, så vel som fra Tiktok, et velkjent format for mange. Gruppene tar utgangspunkt i det de kom fram til i den felles samtalen

når de hver for seg jobber fram sitt bidrag. Elevene får i samråd med lærer velge hvilken gruppe de vil ta del i. Vi legger opp til at vi er totalt seks ulike grupper; dans, rekvisitt, musikk, koreografi, kostymer og film. Elevene får velge i samråd med lærer hvilken gruppe de vil være på. Ingen trenger danse hvis de ikke vil.

På verkstedet får de tilgang til et stort utvalg med kostymer og rekvisitter, og plass til å øve inn sin video. Gruppene presenterer sitt bidrag, og som en klasse setter de alt sammen til en dansevideo som læreren filmer på medbrakt telefon. Formidlingen avsluttes med en felles drø﬇ning.


TIDSSKJEMA

Total varighet er tre skoletimer med pauser.

10 min introduksjon
25 min i utstilling
PAUSE 10 min
= 45 min

10 min oppvarming
15 min diskusjon/inndeling i grupper
20 min arbeid i grupper
PAUSE 5 min
= 45 min

10 min presentasjon
10 min sammensetting
10 min filming
10 min refleksjon
= 45 min


HVA MÅ DERE HA MED?

Lærer/pedagog må ha med seg en telefon til å filme på.

Deltagerne kan komme i vanlig tøy.

Det er mulighet for å spise lunsj i kunsthallens foajee.

Per dagsdato har ikke Kunsthall Stavanger universell tilgang. Dette kommer på plass i løpet av høsten. Trenger deres klasse dette, ta kontakt slik at vi kan oppdatere dere.

Merknad: Filmen inneholder musikktekster på portugisisk med undertitler på engelsk. Noen av disse tekstene kan oppleves støtende.


KONTAKTINFO OG PÅMELDING

Påmeldingen er fullbooket, men send oss gjerne en e-post for spørsmål om programmet eller for å få informasjon om neste års skoleomvisninger:

formidling@kunsthallstavanger.no

Tilbake til toppen