EN / NO
×

15 september, 2021

Kunsthall Stavanger søker frilansformidlere

Kunsthall Stavanger søker frilansformidlere

Informasjon

Kunsthall Stavanger har et ønske om å utvide formidlingsstaben og søker nå frilansformidlere til oppdrag rettet mot barn, ungdom og voksne. Kandidater må ha et engasjement for formidlingsrollen og interesse for samtidskunst.


Stillingen er timebasert, der de rette kandidatene inngår i en større formidlingsstab på Kunsthall Stavanger. Mengde arbeid er avhengig av hvor mye aktiviteter som er planlagt for semesteret og kan variere fra noen omvisninger per semester til flere oppdrag i måneden. Kandidater som er aktuelle for denne stillingen har et ønske om å engasjere unge publikummere i samtidskunsten, så vel som å åpne opp kunsten for den bredere publikumsgruppen.

Kunsthall Stavanger tilbyr en bred rekke av formidlingstilbud. Som del av vårt formidlingsarbeid tilbyr vi omvisninger for baby, barn, ungdom og voksne, i tillegg til kunstneriske oppdagelsesreiser for barn. Videre har kunsthallen et meget populært tilbud i form av Kunstklubben for barn, samt ungdomsprosjektet Mobilizing Citizenship, familiedager og diverse publikumsarrangementer. Valgte kandidater vil bli spurt om å ta del i noen av disse tilbudene.

Formidling er en av Kunsthall Stavangers kjerneaktiviteter og vi jobber aktivt for at disse tilbudene skal være like nytenkende som resten av vårt program. Vårt formidlingsarbeid er prosessorientert mer enn resultatfokusert. Vi har et fokus på å aktivere verktøy og metoder fra samtidskunsten, mer enn å finne riktige svar. Kandidater til denne stillingen vil trives med å pushe seg selv og ideen om hva formidling i samtidskunsten kan være.


Arbeidsoppgaver

 • Ta imot besøkende på en hyggelig måte
 • Formidle utstillingene til ulike publikumsgrupper på en forståelig og engasjerende måte
 • Ta imot skoleklasser og utføre formidlingsopplegg med verksted
 • Assistere ved formidlingstilbud for barn og unge i helgene
 • Assistere ved formidlingsarrangement
 • Arbeidstider er etter avtale, og vil være både på dagtid og kveldstid, i hverdag og helg.

Ønskede egenskaper og kunnskaper

 • BA i kunst eller tilknyttede fag er ønskelig, men erfaring fra kunstfeltet kan kompensere for manglende utdanning
 • Pålitelig, selvstendig og fleksibel
 • Erfaring fra formidlingsarbeid er et krav
 • Godt humør, pågangsmot og en positiv holdning
 • Interesse for samtidskunst
 • Et engasjement for formidlingsarbeid
 • En forståelse for den store bredden av formidling som et felt i utvikling
 • Er kontaktskapende og liker å møte mennesker
 • Snakker flytende norsk og engelsk
 • Arbeider selvstendig, men trives i et team
 • Ønsker å bli bedre kjent med hvordan kunstinstitusjoner fungerer

Vi tilbyr

 • Et spennende og godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • God innføring i alle utstillinger og program på Kunsthall Stavanger
 • Mulighet til å møte og jobbe med kunstnere , andre samarbeidspartnere til institusjonen, samt komme tett på daglig drift av en kunstinstitusjon.


Lønn etter avtale.

Søknad skal inneholde:

 • Søknadsbrev på maks én side
 • To referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • CV med relevant arbeidserfaring

Søknadsfrist: 1. oktober, 2021

Søknad sendes til Kurator for utstillinger og formidling, Kristina Ketola Bore på kristina@kunsthallstavanger.no og merkes med «Søknad frilansformidler».

Spørsmål kan rettes til kristina@kunsthallstavanger.no


Om Kunsthall Stavanger

Kunsthall Stavanger er et visningssted for norsk og internasjonal samtidskunst. Kunsthallens mandat består av å vise kunst som tar del i en internasjonal kunstdiskurs, og vi samarbeider tett med kunstnere og gjestekuratorer for å utvikle separat- og gruppeutstillinger. Kunsthall Stavanger har et sterkt fokus på nytenkende formidling for barn og ungdom. Vi er et lite team med fire fulltidsstillinger bestående av Direktør, Nestleder, Kurator for utstillinger og formidling, og Koordinator og kommunikasjonsansvarlig. I tillegg er det flere deltidsansatte og timebetalte arbeidstagere.

Kunsthall Stavanger er et inkluderende arbeidssted og oppmuntrere søkere som kan bidra til et mangfold i organisasjonen vår om å søke.

Tilbake til toppen