EN / NO
×

4 mai, 2018

Kunsthall Stavanger vil fremme morgendagens stemmer!

Kunsthall Stavanger vil fremme morgendagens stemmer!

Foto: Kristina Ketola Bore

Barn

I løpet av ett semester vil Kunsthall Stavanger sammen med gjestekurator Kristina Ketola Bore igangsette et kunst- og formidlingsprosjekt rettet mot ungdom i alderen 12-16 år som heter Mobilizing Citizenship. Ungdommen vil i løpet av dette semesteret få møte og samarbeide med seks ulike kunstnere, og bli introdusert til kunstneriske strategier og metoder. Et av hovedformålene er at ungdommen skal bygge opp eierskap til egne omgivelser, og se seg selv som autonome agenter som har mulighet og anledning til å delta i offentlig ordskifte.

Prosjektet tar form av fire workshopper som ledes av internasjonalt kjente kunstnere og designere, fire helger i vår-semesteret. Deltagende kunstnere er Benjamin Hickethier (NO), Clara Balaguer (PHL) og Kristian Henson (US) (Hardworking Goodlooking), Synnøve Sizou G. Wetten (NO), Nicole Killian (US) og Stavanger-baserte kunstner, Hans Edward Hammonds (NO).

Mobilizing Citizenship er sentrert rundt de tre temaene lokalitet, visuelle omgivelser og teknologi. Ungdommen gis tilgang til verktøy og metoder som sikter på å bygge opp eierskap til egne omgivelser. I fokus er hvordan ungdommen kan bruke kunstneriske strategier for å selv ta til ordet.

Mot slutten av workshop-perioden vil gruppen produsere en publikasjon. Publikasjonen vil bli lansert på en offentlig lanseringsfest og gis ut på Kunsthall Stavangers eget forlag.

Kristina Ketola Bore (f. 1986) er skribent, redaktør og kurator, basert i Oslo. Hun har en master i Design Writing Criticism og har bidratt til tidsskrifter som Domus, Dagens Næringsliv og Aftenposten K. Hun er også fagredaktør i tidsskriftet Periskop. Kristina underviser internasjonalt i design som kritisk praksis, og er gjesteforeleser og ekstern sensor ved blant annet The Estonian Academy of Arts og Kunsthøgskolen i Oslo.


Prosjektet er støtte av Kulturrådet. • Foto: Kristina Ketola Bore

 • Foto: Kristina Ketola Bore

 • Foto: Kristina Ketola Bore


Mars 2018: 2-dagers workshop med Hardworking Goodlooking (Kristian Henson og Clara Balaguer)

Ungdommen samarbeidet med HG i en kartlegging av sitt eget visuelle landskap. De fikk en innføring i hvordan visuelle omgivelser kan kartlegges, og hvordan den digitale MEME-kulturen kan være en måte å fremme et budskap. Her stilles spørsmål om hva vi omgir oss med, hvordan henger det sammen og hvordan angår det oss? • Foto: Kristina Ketola Bore

 • Foto: Kristina Ketola Bore

 • Foto: Kristina Ketola Bore


April 2018: 2-dagers workshop med Synnøve G. Wetten

I denne workshopen ungdommen sammen med Wetten utforsket hvordan man gjennom utøvelse og performativ metode kan bryte inn i byrommet. Hvordan kan man skape en avbrytelse eller en endring, hva skal til for å føle eierskap? • Foto: Hans Edward Hammonds

 • Foto: Hans Edward Hammonds

 • Foto: Hans Edward Hammonds


Mai 2018: 2-dagers workshop Hans Edward Hammonds

Ungdommen samarbeidet med Hammonds i å bli bedre kjent med lokalmiljøet. Hammonds er en kunstner som er involvert i det kunstnerdrevne Studio17 i Stavanger og kjent med det lokale kunstmiljøet. Ungdommen blir introdusert til hva det betyr å drive egne initiativer og starte dem opp når man mangler tilbudene man ønsker.


 • Foto: Kristina Ketola Bore

 • Foto: Kristina Ketola Bore

 • Foto: Kristina Ketola Bore


Juni 2018: 2-dagers workshop Nicole Killian og Benjamin Hickethier

Workshop med Nicole Killian der ungdommen jobbet med betydningen av visuelle stammer. Hva betyr subkulturer i dag, og hvordan kan det visuelle språket være del av å stå opp mot nedtrykkende strukturer i samfunnet? Hvilken stamme ser ungdommen selv seg som del av? Hva forener dem? Hva er det som gjør dem unike?

Vi satt opp også riso-verksted på Kunsthallen sammen med designer og riso-trykker, Benjamin Hickethier. Hickethier samarbeidet med ungdommen i å lære dem risoprosessen og i å formgi publikasjonen. Prosjektet avsluttet med en lansering av publikasjonen Book it!


Tilbake til toppen