Som del av markeringen av Skeivt Kulturår og avkriminaliseringen av homofili i Norge for 50 år siden, lanserer Kunsthall Stavanger et nytt digitalt prosjekt.

Prosjektet består av fire bestillingsverk av Olivia Douglass, Zutana Hadaddeen, Nat Pyper og virgil b/g taylor som vil aktiveres i et interaktivt format på vår nye digitale plattform. Verkene vil sammen bidra til å løfte fram mangefasetterte opplevelser av å være skeiv i dag. Fellesnevneren til bidragsyterne er at de alle jobber med språk som både fysisk og performativt materiale. Alle verk er laget med tanke på å erfares på digitale flater.

Det første verket lanseres i desember 2022, med de påfølgende tre verkene i februar, mai og juli 2023.

Prosjektet kurateres av Kristina Ketola Bore, Kurator, utstillinger og formidlingsprogram.

Tittelen på prosjektet er lånt fra Nat Pypers verk med samme navn.

Olivia Douglass
Olivia Douglass
Sultan Hadaddeen
Sultan Hadaddeen
Even When..., hand-printed felt wearable (2021)
Even When..., hand-printed felt wearable (2021)
I Take the Sign With Me (2018)
virgil b/g taylor. Foto: Sam Richardson.
virgil b/g taylor. Foto: Sam Richardson.

virgil b/g taylor. Photo: Sam Richardson.

Forrige
Olivia Douglass

Olivia Douglass. Credit: The artist

Olivia Douglass

Olivia Douglass. Credit: The artist

Sultan Hadaddeen

Sultan Hadaddeen. Credit: The artist

Sultan Hadaddeen

Sultan Hadaddeen. Credit: The artist

Even When..., hand-printed felt wearable (2021)

Nat Pyper, Even When..., hand-printed felt wearable (2021). Photo: Nat Pyper

Even When..., hand-printed felt wearable (2021)

Nat Pyper, Even When..., hand-printed felt wearable (2021). Photo: Nat Pyper.

I Take the Sign With Me (2018)

Nat Pyper, I Take the Sign With Me (2018). Credit: The artist

Neste
Lukk