På selveste Kvinnedagen, søndag 8. mars kl. 14.00 - 16.00 har Kunsthall Stavanger gleden av å invitere til åpning av en retrospektiv utstilling med den Sandnes-baserte kunstneren Inger Bruun. For første gang presenteres et utvalg av Bruuns omfattende kunstnerskap gjennom mer enn 50 år. Hennes arbeider fremstår som lekne, og på samme tid alvorlige, til tider surrealistiske.

Bruun har gjort en rekke lokale utsmykkinger, flere av dem skulpturer. De består av todimensjonale sirkler og buer, i stål eller aluminium, som kombineres og blir til tredimensjonale kuler og ovaler. De har en romlighet som overrasker på den måten at de opptrer forskjellig, nesten som forskjellige skulpturer, alt etter hvordan man beveger seg omkring dem. De fremstår ikke bare lekne, men de leker med deg. Fargene står i forhold til formen, de er primære. Blått, gult og rød går igjen i mye av arbeidene hennes.

Utstillingen på Kunsthall Stavanger består av malerier

På selveste Kvinnedagen, søndag 8. mars kl. 14.00 - 16.00 har Kunsthall Stavanger gleden av å invitere til åpning av en retrospektiv utstilling med den Sandnes-baserte kunstneren Inger Bruun. For første gang presenteres et utvalg av Bruuns omfattende kunstnerskap gjennom mer enn 50 år. Hennes arbeider fremstår som lekne, og på samme tid alvorlige, til tider surrealistiske.

Bruun har gjort en rekke lokale utsmykkinger, flere av dem skulpturer. De består av todimensjonale sirkler og buer, i stål eller aluminium, som kombineres og blir til tredimensjonale kuler og ovaler. De har en romlighet som overrasker på den måten at de opptrer forskjellig, nesten som forskjellige skulpturer, alt etter hvordan man beveger seg omkring dem. De fremstår ikke bare lekne, men de leker med deg. Fargene står i forhold til formen, de er primære. Blått, gult og rød går igjen i mye av arbeidene hennes.

Utstillingen på Kunsthall Stavanger består av malerier og objekter, men også litografi, collage og akvarell som har samme formspråk som skulpturene. Mange av disse verkene har primærfarger tidvis i kombinasjon med svart tusj. De veksler mellom å være svært mekaniske arbeider og organiske former, systematisk organisert, men kreative og oppfinnsomme. En karakteristisk strek preger flere av Bruuns verk. Den er intuitiv, abstrakt, naiv og ikke minst humoristisk. Om sitt eget kunstnerskap forteller Inger Bruun at hun "alltid har hatt det fabulerende med seg." Hennes tilnærming til maleriet fremstår som en prosess vekslende mellom bevissthet og underbevissthet. Fargene i maleriene er ofte nedtonende jordfarger og noen er kubistiske i form. Men de fleste er mer en krysning mellom fantasifulle puslespillbiter, og flytende organiske formen, på samme måte som mange av maleriene til den spanske surrealistiske kunstneren Joan Miró. Han beskrev sine malerier som kontrollerte utrykk av spontane impulser fra underbevisstheten. I utstillingen finnes også mindre skulpturer satt sammen av to eller flere trekanter, firkanter og sirkler. Disse verkene kan relateres til den russiske kunstneren Naum Gabos verk, culmn, fra ca. 1923 i form og materiale. De er konstruktivistiske i oppbygning, og den romlige dimensjonen eksisterer ikke bare rundt objektene, men flyter også gjennom.

Det rene formspråket er dynamisk og inviterer til intuitiv respons. Denne typen kunst står som en motsetning til politisk kunst på den måten at den er utopisk og naiv i troen på mennesket og samfunn, ikke kritisk. De kunsthistoriske referansene kan trekkes tilbake til De Stilj kunstnerne som redusert sitt "vokabular" til enkle geometriske former. Deres manifest lyder: "There is an old and a new consciousness of time. The old is connected with the individual. The new is connected with the universal."
- Tekst av Astrid Helen Windingstad.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Les mer
Lese mindre
Asset6329ae6a9c32a5 75642306
Asset6329ae6d8d8e41 45346539
Asset6329ae84a9a192 19633306
Asset6329ae70c36195 91709074
Asset6329ae74473196 77362499
Asset6329ae761620e2 00924195
Asset6329ae78d75848 35889748
Asset6329ae7d032c20 33129951
Asset6329ae7ec62c99 25937511
Asset6329ae812872e1 70321530
Asset6329ae8b001aa5 91911118
Asset6329ae8781a8f9 73339956
Asset6329ae8dda19a2 99218440
Asset6329ae908459a1 98877146
Asset6329ae93a98fb8 93979252
Asset6329ae96519d59 51830446
Asset6329ae9b64ed98 98571525
Asset6329ae9e78df68 92567917
Asset6329aea5abb085 22890198
Asset6329aeaba98c07 19858960
Asset6329ae98b64e68 27710635
Asset6329aea19a26b5 65275349
Asset6329aea861e9a8 16016664
Asset6329aeae438dc1 74123837
Asset6329aeb0e20ab0 17281124
Asset6329aeb47ac174 59796419
Asset6329aeb78dcc05 64738785
Asset6329aeba657da9 77836034
Asset6329aeba657da9 77836034
Forrige
Asset6329ae6a9c32a5 75642306
Asset6329ae6d8d8e41 45346539
Asset6329ae84a9a192 19633306
Asset6329ae70c36195 91709074
Asset6329ae74473196 77362499
Asset6329ae761620e2 00924195
Asset6329ae78d75848 35889748
Asset6329ae7d032c20 33129951
Asset6329ae7ec62c99 25937511
Asset6329ae812872e1 70321530
Asset6329ae8b001aa5 91911118
Asset6329ae8781a8f9 73339956
Asset6329ae8dda19a2 99218440
Asset6329ae908459a1 98877146
Asset6329ae93a98fb8 93979252
Asset6329ae96519d59 51830446
Asset6329ae9b64ed98 98571525
Asset6329ae9e78df68 92567917
Asset6329aea5abb085 22890198
Asset6329aeaba98c07 19858960
Asset6329ae98b64e68 27710635
Asset6329aea19a26b5 65275349
Asset6329aea861e9a8 16016664
Asset6329aeae438dc1 74123837
Asset6329aeb0e20ab0 17281124
Asset6329aeb47ac174 59796419
Asset6329aeb78dcc05 64738785
Neste
Lukk