I løpet av høstsemesteret 2024 skal vi jobbe med humor som en måte å utløse glede og latter. Humor kan være et verktøy for å komme sammen og skape fellesskap. Samtidig kan latter være en trygg måte å gå inn i vanskelige diskusjoner, slik kan humor hjelpe oss å bearbeide kompliserte følelser. Dette semesteret skal vi se på hvordan humor kan skape vennskap, positive endringer i oss selv og samfunnet, og få oss til å se ting vi kjenner godt på nye måter.

Les mer om formidlingsprogrammet vårt.