Høsten 2022 fokuserer vi på gleden, det eksperimentelle og skaperviljen vi finner på nett i formidlingsprogrammet vårt. 

Digitale forum kan for mange være et trygt sted å uttrykke egen identitet, spesielt dersom en ikke føler seg hjemme «IRL». Likefullt beskrives ofte tilværelse på nett som noe skadelig, der tunnelsyn dominerer. Men hva er det vi kan oppleve på nett som beriker vår tilværelse? Sammen skal vi utforske hvordan digitale flater kan være et sted for skapelsen og erfaringen av kunst. 

Disse temaene jobber vi med i Kunstklubben, Mobilizing Citizenship og skoleverkstedene våre. 

Les mer om formidlingsprogrammet vårt.