Kunsthall Stavanger anser kunstformidling som en viktig og betydningsfull del av samtidskunstfeltet. Vi har et nytenkende og dyptgående fokus på formidling rettet mot barn og unge, og anser formidling som en av våre kjerneoppgaver. Vårt brede formidlingsprogram inkluderer tilbud til barn fra barnehagealder opp til unge voksne. Her utforskes verktøy og metoder fra samtidskunsten med et fokus på prosess heller enn objektskaping.

Hovedformålet med vår formidling er å åpne opp samtidskunsten for et bredt publikum på en nytenkende og spennende måte. Gjennom samarbeid med profesjonelle kunstnere, formidlere og ungdomsarbeidere aktiverer vi samtidskunsten som en relevant del av hverdagslivet. Et sentralt fokus i vårt formidlingsprogram er å undersøke hvordan unge mennesker kan bruke verktøy og metoder fra samtidskunsten til å uttrykke seg og bli hørt i dagens samfunn.

Sjekk ut våre kommende arrangementer og formidlingstilbud for barn og unge.

Programoversikt

Vi tilbyr følgende formidlingsprogram. Lese mer om hvert program ved å klikke på tittel.

Arty Party – for barn 6-12 år
Arty Party er "barnas dag" på kunsthallen. Hvert semester inviteres en ny kunstner inn til å programmere tre arrangementer der barna får ta over kunsthallen. Hvert arrangement har et sett med aktiviteter, som f.eks. workshops, konserter, omvisninger og disko.

Kunstklubben – for barn i 1.-8. klasse
I Kunstklubben utforskes ulike praksiser innenfor samtidskunstfeltet. Gjennom fire verksted per semester (en søndag i måneden) får barn møte og jobbe med kunstnere på ulike prosjekter, som avsluttes med utstilling for familie og venner. Krever påmelding.

Mobilizing Citizenship – for ungdom
I Mobilizing Citizenship møter en liten gruppe ungdom norske og internasjonale kunstnere i flere verksted gjennom et semester. Her undersøker vi hvordan unge kan bruke verktøy og metoder fra samtidskunsten for å uttrykke seg og bli hørt i dagens samfunn. Krever påmelding.

Skoleverksteder – fra barneskolens 5. trinn til 3. trinn videregående
Hvert semester ønsker vi skoleklasser velkommen til verksteder som tar utgangspunkt i utstillingene våre. I tidligere verksted har elevene blant annet laget sin egen nyhetssending og produsert en dansevideo. Interesserte skoler tar direkte kontakt med oss.

Omvisninger
Vi tilbyr omvisninger, babyomvisninger og private omvisninger i alle utstillinger. Du finner aktuelle og kommende omvisninger under Arrangementer. Kontakt oss på formidling@kunsthallstavanger.no for mer informasjon og priser vedrørende private omvisninger.

Sommerskole2020 173 High height 6000px
Asset62fb6ab20330f6 08576988
Kunstklubben20feb 243
Kunstklubben20feb 152
Kunstklubben20feb 016
Asset62fb6b5e3c8564 49463167
Asset62fb6ac80e8dc3 32101240
Asset62fb6b181307c9 42828654
Asset62fb6b2b8a1478 21951510
Sommerskole2020 136 High height 6000px
Sommerskole2020 164 High height 6000px
Sommerskole2020 122 High height 6000px
Sommerskole2020 087 High height 6000px
Sommerskole2020 192 High height 6000px
Sommerskole2020 195 High height 6000px
Kunstklubben20feb 100
Kunstklubben20feb 058
Asset62fb6a818f13f3 40438686
KS Skoleworkshop verksted 077
KS Skoleworkshop verksted 074
KS Skoleworkshop verksted 029
KS Skoleworkshop Utstilling 06
KS Skoleworkshop Utstilling 18 1
Sommerskole2020 098 High height 6000px
Sommerskole2020 063 High height 6000px
Sommerskole2020 023 High height 6000px
Asset62fb6a2fcd08d3 66798727
Asset62fb6a3e581bb5 50209113
Asset62fb6bd499bf04 66787552
Asset62fb6c1f9da936 49532424
Asset62fb6c1f9da936 49532424
Forrige
Sommerskole2020 173 High height 6000px
Asset62fb6ab20330f6 08576988
Kunstklubben20feb 243
Kunstklubben20feb 152
Kunstklubben20feb 016
Asset62fb6b5e3c8564 49463167
Asset62fb6ac80e8dc3 32101240
Asset62fb6b181307c9 42828654
Asset62fb6b2b8a1478 21951510
Sommerskole2020 136 High height 6000px
Sommerskole2020 164 High height 6000px
Sommerskole2020 122 High height 6000px
Sommerskole2020 087 High height 6000px
Sommerskole2020 192 High height 6000px
Sommerskole2020 195 High height 6000px
Kunstklubben20feb 100
Kunstklubben20feb 058
Asset62fb6a818f13f3 40438686
KS Skoleworkshop verksted 077
KS Skoleworkshop verksted 074
KS Skoleworkshop verksted 029
KS Skoleworkshop Utstilling 06
KS Skoleworkshop Utstilling 18 1
Sommerskole2020 098 High height 6000px
Sommerskole2020 063 High height 6000px
Sommerskole2020 023 High height 6000px
Asset62fb6a2fcd08d3 66798727
Asset62fb6a3e581bb5 50209113
Asset62fb6bd499bf04 66787552
Neste
Lukk