I 1925 ble bygget og hagen vår åpnet på storstilt vis av Haakon VII under Stavangers 800-årsjubileum. Og i 2025 blir bygget vårt hele 100 år.

Frem mot 100-årsjubileet jobber vi med en tilbakeføring og nytolkning av hageanlegget anno 1925. Prosjektet er en offisiell del av Stavangers byjubileum i 2025, og har mottatt midler fra Stavanger kommune, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Sparebanken Vest og Stiftelsen Sophies Minde. Nå jobber vi videre med å finne flere bidrag, slik at prosjektet kan ferdigstilles innen 2025.

Hagen vil danne en trygg ramme rundt bygget, som gjør det mulig å ta den i bruk til arrangementer og formidlingsaktiviteter. Prosjektet inkluderer en permanent rampe som vil innpasses bygget og hagen, slik at alle får en likeverdig inngang til bygget.

Med oppgraderingen av hagen ønsker vi å skape et levende, trygt og godt uterom for barn og unge, naboer og besøkende, og Stavangers innbyggere.

Vi ønsker å gi en stor takk til Stavanger kommune, Sparebankstiftelsen SR-bank, Sparebanken Vest og Stiftelsen Sophies Minde for uvurderlig støtte til dette omfattende prosjektet!


For mer informasjon om eller interesse for partnerskap eller sponsing, vennligst ta kontakt med direktør Hanne Mugaas: hanne@kunsthallstavanger.no