Våren 2023 jobber vi i formidlingsprogrammet med spørsmålet: Hva betyr det å oppleve og gi omsorg?

Vi kan oppleve omsorg sammen med familie, venner og klassekamerater, men også med dyr og naturen. Sammen ser vi på hvordan det å uttrykke oss gjennom kunsten kan være en måte å vise omsorg for andre og for oss selv.

Disse temaene jobber vi med i Kunstklubben, Mobilizing Citizenship og Arty Party.

Les mer om formidlingsprogrammet vårt.