Vi ønsker Kunsthall Stavangers medlemmer velkommen til årets generalforsamling, som vil finne sted på Kunsthall Stavanger 23. april 2024 kl. 17.00.

Sakspapirer:

Innkalling

Årsrapport 2023

Årsregnskap 2023

Valgkomiteens innstilling

Vedtekter


Eventuelle saker som medlemmene vil ta opp må være styret i hende senest 15. februar, og sendes per e-post til info@kunsthallstavanger.no.

Vel møtt!