Velkommen til omvisning i utstillingen Kim Ji Hye Kim: Sand in the Hourglass.

I sin praksis utforsker Kim hvordan personlige historier fremstilles gjennom bildeskapning. Hun rekontekstualiserer og repeterer minner som en måte å lage nye historier på, og plukker fra hverandre bilder vi kjenner igjen fra livsøyeblikk eller opplevelser. I verkene ser Kim spesielt på hvordan andre menneskers liv og historier danner grunnlag for forståelsen av vårt eget narrativ og hvor vi hører hjemme.

Omvisning er gratis med inngangsbillett til utstillingen.
Velkommen!

Relatert program