Bli med oss den 22. august kl. 18:30 for en lesning av utvalgte palestinske dikt ledet av forfatter, oversetter og kulturprodusent Rana Issa. Gjennom de utvalgte diktene fremhever Issa poeter som lever og arbeider i Palestina, og beveger seg fra kontekstene på 1940-tallet og tiden rundt nakba, til 1970-tallet og de som skriver i Gaza i dag.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Lesningen vil foregå på engelsk.

Denne diktlesningen arrangeres samtidig med utstillingen Break, Take, Erase, Tally av den palestinske kunstneren Jumana Manna, som vises på Kunsthall Stavanger til og med 25. August.