Kunsthall Stavanger gleder seg over å presentere gruppeutstillingen The Child as Teacher: Art and Radical Pedagogy. Utstillingen ble nylig vist på Reykjavik Kunstmuseum og inneholder verk som retter oppmerksomheten mot forholdet mellom kunst og radikal pedagogikk. Jaroslav Andel, som er gjestekurator for denne utstillingen, har satt sammen en rekke verk av kunstnere som anser utdanning som et kritisk område i vårt moderne samfunn, og som vurderer kreativitet til å være en integrert del i læringsprosessen.

Utstillingen er inspirert av paradokset om at barns læringskapasitet avtar så snart de begynner på skolen, og fremmer en overbevisning om at kunst, vitenskap, utdanning og demokrati har vært gjensidig avhengige av hverandre opp gjennom historien. Det nåværende utdanningssystemet bygger på opplysningstiden og det industrielle samfunnet, og bærer på en institusjonell arv om disiplin og kontroll. På den andre siden har reformasjoner innen progressiv og radikal pedagogikk bidratt til å fremme ideer om frihet og

Kunsthall Stavanger gleder seg over å presentere gruppeutstillingen The Child as Teacher: Art and Radical Pedagogy. Utstillingen ble nylig vist på Reykjavik Kunstmuseum og inneholder verk som retter oppmerksomheten mot forholdet mellom kunst og radikal pedagogikk. Jaroslav Andel, som er gjestekurator for denne utstillingen, har satt sammen en rekke verk av kunstnere som anser utdanning som et kritisk område i vårt moderne samfunn, og som vurderer kreativitet til å være en integrert del i læringsprosessen.

Utstillingen er inspirert av paradokset om at barns læringskapasitet avtar så snart de begynner på skolen, og fremmer en overbevisning om at kunst, vitenskap, utdanning og demokrati har vært gjensidig avhengige av hverandre opp gjennom historien. Det nåværende utdanningssystemet bygger på opplysningstiden og det industrielle samfunnet, og bærer på en institusjonell arv om disiplin og kontroll. På den andre siden har reformasjoner innen progressiv og radikal pedagogikk bidratt til å fremme ideer om frihet og likhet – ideer hvor kunst og kreativitet spiller en viktig rolle.

Prosjektet er basert på et samarbeid mellom ledende internasjonale kunstnere, forskere og lærere, og inneholder kunstverk, arkiv- og dokumentarisk materiale i tillegg til en rekke offentlige arrangementer som workshops, diskusjoner og foredrag.

Deltagende kunstnere er Eva Bakkeslett, Luis Camnitzer, Priscila Fernandes, Michael Joaquin Grey, Ane Hjort Guttu, Markus Kayser, Eva Kotátková, James Mollison, Petr Nikl, Renzo Piano, Calvin Seibert, and Society for a Merrier Present.

Les mer
Lese mindre
Asset6308aa765df1a8 50037367
Asset6308aa7df1e576 98937336
Asset6308aa844e12e2 91068284
Asset6308aa8a1a6491 25805832
Asset6308aa912e1c23 79884558
Asset6308aa983501d1 13600335
Asset6308aaa6e1b308 14845409
Asset6308aaad468c95 56843912
Asset6308aa9e4e7db4 02856288
For a Better World
Naar de Spelltuin! (To the Playground!)
Asset6308aaca97d736 47644543
Asset6308aacfd52c79 05093212
Society for a Merrier Present (Bára Štěpánová, Petr Payne, Luboš Rychvalský)
Society for a Merrier Present (Bára Štěpánová, Petr Payne, Luboš Rychvalský)

Miloš Fikejz, Society for a Merrier Present (Bára Štěpánová, Petr Payne, Luboš Rychvalský), Sandbox: Each in His Corner (1989) Happening on October 12, 1989, participants: Václav Havel, Jiří Gruntorád, Hana Marvanová, Lukáš Marvan, Petr Placák.

Forrige
Asset6308aa765df1a8 50037367
Asset6308aa7df1e576 98937336
Asset6308aa844e12e2 91068284
Asset6308aa8a1a6491 25805832
Asset6308aa912e1c23 79884558
Asset6308aa983501d1 13600335
Asset6308aaa6e1b308 14845409
Asset6308aaad468c95 56843912
Asset6308aa9e4e7db4 02856288
For a Better World

Priscila Fernandes, For a Better World (2012). HD-video. Courtesy: the artist

Naar de Spelltuin! (To the Playground!)

Priscila Fernandes, Naar de Spelltuin! (To the Playground!) (2012) HD-video

Asset6308aaca97d736 47644543
Asset6308aacfd52c79 05093212
Neste
Lukk