Knut-Ivar Aaser, Nicolas Ceccaldi, Ida Ekblad, Tatjana Gulbrandsen, Eckhaus Latta (med Alexa Karolinski), Matthew Linde, Mathieu Malouf, Roland Penrose, Kier Cooke Sandvik, Kjartan Slettemark og Rita Westvik

Kuratert av Eirik Sæther

Unshelling and Shelling Again henter tittelen sin fra en YouTube-video der en eremittkreps lokkes gjennom gjentatt banking, til å forlate sitt opprinnelige skjell til fordel for et annet, som er utstyrt med et bilde av tegnefilmfiguren Svampebob. Videoen er laget av barn, og i bakgrunnen kan man høre at de ler mens det myke, sårbare skalldyret gir etter for sine plageånder og forlater sitt tidligere hjem. Egentlig kunne YouTube-snutten gjerne vært med i utstillingen. For den livredde krepsen som krabber inn i sitt nye Svampebob-prydede skjulested, er en treffende metafor for den typen slående performative praksiser som presenteres i Unshelling and Shelling Again.

Kuratorisk sett ville ikke de unge filmskapernes mangel på kunstneriske intensjoner bydd på noe

Knut-Ivar Aaser, Nicolas Ceccaldi, Ida Ekblad, Tatjana Gulbrandsen, Eckhaus Latta (med Alexa Karolinski), Matthew Linde, Mathieu Malouf, Roland Penrose, Kier Cooke Sandvik, Kjartan Slettemark og Rita Westvik

Kuratert av Eirik Sæther

Unshelling and Shelling Again henter tittelen sin fra en YouTube-video der en eremittkreps lokkes gjennom gjentatt banking, til å forlate sitt opprinnelige skjell til fordel for et annet, som er utstyrt med et bilde av tegnefilmfiguren Svampebob. Videoen er laget av barn, og i bakgrunnen kan man høre at de ler mens det myke, sårbare skalldyret gir etter for sine plageånder og forlater sitt tidligere hjem. Egentlig kunne YouTube-snutten gjerne vært med i utstillingen. For den livredde krepsen som krabber inn i sitt nye Svampebob-prydede skjulested, er en treffende metafor for den typen slående performative praksiser som presenteres i Unshelling and Shelling Again.

Kuratorisk sett ville ikke de unge filmskapernes mangel på kunstneriske intensjoner bydd på noe problem. Her burde termen «praksis» kanskje erstattes med «atferd», siden det ikke har vært noe kriterium at arbeidene i Unshelling and Shelling Again springer ut av typiske refleksive kunstneriske prosesser. Handlingen til det lille krepsdyret kan sies å være beslektet med bidragene til kunstnerne, designerne, regissørene, artistene og modellene i utstillingen. Det som driver krepsen til å skifte bopel, er ikke en bevisst bruk av representasjonskoder, men snarere et instinktivt atferdsmønster – den flykter fra noe den er programmert til å oppfatte som en trussel.

Gjennom ulike medier kombinerer de fleste bidragsyterne på et eller annet nivå sosial avsondrethet eller usynlighet med blaff av ekspressivitet eller karnevalsk eksponering. Ordet «shelling» kan også forstås som artillerisalver eller bombardement, som en allusjon til det som ofte oppfattes som det konfronterende aspektet ved denne typen eksponering.

Om man bruker eremittkrepsens skjellbytte som et tentativt rammeverk for utstillingen, åpner det for å stille spørsmål ved den antatte årsakssammenhengen mellom kunst og intensjon. Sett i et slikt postintensjonelt perspektiv kan man si at Unshelling and Shelling Again er kuratert gjennom en selektiv prosess som oppsporer atferdsmessige likhetstrekk i et stort billedarkiv, uten hensyn til hva slags sosiale praksisformer atferdene opprinnelig sprang ut av.

Det fullstendige fraværet av live-performance – i utstillingen blir vi bare presentert for disse ekstravagante atferdene via video- og fotodokumentasjon – vitner også om den utjevningen som finner sted her. Tittelen, som tar utgangspunkt i krepsens skjellbytte, kan reduseres til en enkel algoritme: ut (unshelling) og inn (shelling). Dette kan betraktes som en parallell til en veksling mellom eksponering og tilbaketrekning, blottstillelse og tildekning.

-Oversatt av Nina Schjønsby.

Les mer
Lese mindre
Asset6329ab897bdba9 48114202
Asset6329ab90789607 44069217
Asset6329ab97381930 50940821
Asset6329aba0643a94 97203494
Asset6329aba79f34e4 68361892
Asset6329abadd5e730 41860737
Asset6329abb7cd5470 33068300
Asset6329abbef04e86 50510478
Asset6329abc5c53cd8 32737164
Asset6329abce5208b7 54997519
Asset6329abd528a449 94052974
Asset6329abdbc99096 96461306
Asset6329abe2ef95f2 23139503
Asset6329abea2c0878 71187598
Asset6329abf0796193 67917632
Asset6329abf6cf33c8 07333687
Asset6329abfe960b96 58495224
Asset6329ac05b4de08 47892370
Asset6329ac0bf2d017 54694659
Asset6329ac15287294 22084001
Asset6329ac1c3f93f7 74315913
Asset6329ac237b2c27 39727409
Asset6329ac2c053068 49208124
Asset6329ac323c7a52 02496907
Asset6329ac38acd3a5 35076200
Asset6329ac41645076 25862884
Asset6329ac48787141 00892118
Asset6329ac4ee035c1 11956249
Asset6329ac558add58 14125078
Asset6329ac558add58 14125078
Forrige
Asset6329ab897bdba9 48114202
Asset6329ab90789607 44069217
Asset6329ab97381930 50940821
Asset6329aba0643a94 97203494
Asset6329aba79f34e4 68361892
Asset6329abadd5e730 41860737
Asset6329abb7cd5470 33068300
Asset6329abbef04e86 50510478
Asset6329abc5c53cd8 32737164
Asset6329abce5208b7 54997519
Asset6329abd528a449 94052974
Asset6329abdbc99096 96461306
Asset6329abe2ef95f2 23139503
Asset6329abea2c0878 71187598
Asset6329abf0796193 67917632
Asset6329abf6cf33c8 07333687
Asset6329abfe960b96 58495224
Asset6329ac05b4de08 47892370
Asset6329ac0bf2d017 54694659
Asset6329ac15287294 22084001
Asset6329ac1c3f93f7 74315913
Asset6329ac237b2c27 39727409
Asset6329ac2c053068 49208124
Asset6329ac323c7a52 02496907
Asset6329ac38acd3a5 35076200
Asset6329ac41645076 25862884
Asset6329ac48787141 00892118
Asset6329ac4ee035c1 11956249
Neste
Lukk