«Enkelte ser ut til å tro at vi lager arbeidene våre for å få frem et budskap. Men jeg er forsøker ikke å få frem et feministisk budskap. Dette er ikke et grunnkurs i feminisme. Det er min verden. Det er min feministiske verden, og det er ut fra den jeg lager kunst.» – K8 Hardy.

I 2005 begynte kunstnerne Wynne Greenwood og K8 Hardy å samarbeide om New Report, en serie med videoer og performance der de iscenesatte en fiktiv feministisk nyhetssending – WKRH. Med undertittelen «Pregnant with Information» rapporterte kunstnerne om forholdene sine, lokalmiljøer, nyheter og personlige «herstories». Serien fortsatte i 2007 med Hardy og Greenwood i rollene som henholdsvis den undersøkende journalisten Henry Iragary og det svartsmuskede nyhetsankeret Henry Stein-Acker-Hill. I en ledig, humoristisk og politisk ladet tone kombinerer New Report-serien aktivisme og camp-satire. Den retter kritikk mot de absurde sidene ved nyhets- og mediekulturen

«Enkelte ser ut til å tro at vi lager arbeidene våre for å få frem et budskap. Men jeg er forsøker ikke å få frem et feministisk budskap. Dette er ikke et grunnkurs i feminisme. Det er min verden. Det er min feministiske verden, og det er ut fra den jeg lager kunst.» – K8 Hardy.

I 2005 begynte kunstnerne Wynne Greenwood og K8 Hardy å samarbeide om New Report, en serie med videoer og performance der de iscenesatte en fiktiv feministisk nyhetssending – WKRH. Med undertittelen «Pregnant with Information» rapporterte kunstnerne om forholdene sine, lokalmiljøer, nyheter og personlige «herstories». Serien fortsatte i 2007 med Hardy og Greenwood i rollene som henholdsvis den undersøkende journalisten Henry Iragary og det svartsmuskede nyhetsankeret Henry Stein-Acker-Hill. I en ledig, humoristisk og politisk ladet tone kombinerer New Report-serien aktivisme og camp-satire. Den retter kritikk mot de absurde sidene ved nyhets- og mediekulturen og gir den tradisjonelle aktivistvideoen en ny vri.

New Report har vært inkludert i utstillinger ved blant annet Tate Modern, Light Industry, Wexner Center for the Arts og Reena Spaulings Fine Art. Hardy og Greenwood begrenser seg ikke til ett enkelt medium, men bruker de midlene som er nødvendige for å formidle budskapet, enten det er film, foto, musikk, performance, installasjon eller tekst.

(Oversatt av Nina Schjønsby, www.tekstbyraet.no)

Les mer
Lese mindre