Kunsthall Stavanger viser fire unge norske kunstnere som nylig er uteksaminert ved kunstakademiene i Oslo, Bergen og Stockholm. Hver kunstner har fått sin egen utstillingssal slik at utstillingen fremstår som fire separatutstillinger. Prosjektene forholder seg alle til rommet og består av skulpturer i betong, surrealistiske tegninger, tredimensjonale malerier og installasjoner som tar utgangspunkt i knuter.

Lene Baadsvig Ørmen
Baadsvig Ørmen viser prosjektet Dear Darkling som er en serie abstrakte skulpturer. Arbeidene har fått sin form gjennom en egenkomponert direkte og taktil støpningsmetode hvor kunstneren graver ut mønster i bakken som hun fyller med betong og pigmenter. Omgitt av jord overlates betongen til å stivne. Den arkeologiske prosedyren som følger i arbeidet med å hente skulpturene ut av jorden igjen gir prosjektet en rituell dimensjon, hvilket også har gjenklang i skulpturenes utforming, som ved første øyekast tilsynelatende er knyttet opp mot antikke gjenstander eller hellige objekter fra fremmede kulturer. Men det

Kunsthall Stavanger viser fire unge norske kunstnere som nylig er uteksaminert ved kunstakademiene i Oslo, Bergen og Stockholm. Hver kunstner har fått sin egen utstillingssal slik at utstillingen fremstår som fire separatutstillinger. Prosjektene forholder seg alle til rommet og består av skulpturer i betong, surrealistiske tegninger, tredimensjonale malerier og installasjoner som tar utgangspunkt i knuter.

Lene Baadsvig Ørmen
Baadsvig Ørmen viser prosjektet Dear Darkling som er en serie abstrakte skulpturer. Arbeidene har fått sin form gjennom en egenkomponert direkte og taktil støpningsmetode hvor kunstneren graver ut mønster i bakken som hun fyller med betong og pigmenter. Omgitt av jord overlates betongen til å stivne. Den arkeologiske prosedyren som følger i arbeidet med å hente skulpturene ut av jorden igjen gir prosjektet en rituell dimensjon, hvilket også har gjenklang i skulpturenes utforming, som ved første øyekast tilsynelatende er knyttet opp mot antikke gjenstander eller hellige objekter fra fremmede kulturer. Men det er i skulpturenes tvetydighet vår oppmerksomhet fanges – i måten de ser ut til å henvise til et ubestemmelig territorium, der kunstneren er både kreatør og oppdager, og fortiden forenes med nået.

Utstillingen Dear Darkling ble vist første gang på UKS i Oslo 29.01 – 15.02 2015, kuratert av UKS sin kunstneriske leder Johanne Nordby Wernø.

Mari Kolbeinson
Kolbeinson interesserer seg for maleriets muligheter og hvordan det kan figurere og fortone seg i et tredimensjonalt format. Hennes arbeider fokuserer ofte på relasjonen mellom rammeverk, overflate og farge i et maleri. Dette danner et utgangspunkt til en serie undersøkelser av mediets avgrensninger, i relasjon til kropp og rom, og hvordan disse kan aktivere og utgjøre verket. Arbeidene blir på den måten en utforskning av den presise plasseringen av elementer, hvordan disse kan aktiviseres av både kunstneren og betrakteren, og hvordan de kan skape et lekent terreng av et fortløpende, bevegelig maleri.

Magnhild Øen Nordahl
Spørsmål som springer ut i fra erkjennelsesteorien om hvordan kunnskap blir til, systematisert og endelig satt ut i livet er en tilbakevendende tematikk i arbeidene til Magnhild Øen Nordahl. Utstillingen Occupational Knots har fått sin tittel fra et kapittel i Clifford W. Asley sin bok The Ashley Book of Knots fra 1944. Boken inneholder illustrasjoner av nærmere 4000 knuter, og kapittelet som Øen Nordahl refererer til lister opp en rekke yrker fra bueskytteren til seileren med anbefalinger om hvilke knuter som er mest til hjelp for hvem. Ved å studere matematiske knuter og applisere knutepunkter i sine skulpturer, tester Øen Nordahl ut grensene for systematiseringen av kunnskap – både teoretisk og praktisk. I denne utstillingen undersøker hun spesielt den kunnskapen som kan defineres som kunstnerisk, hvordan den påføres, og hvordan den kan bli systematisert og delt på lik linje med andre typer kunnskaper.

Tora Dalseng
Objektene og figurene i tegningene til Tora Dalseng forløper seg i sakte film. Tegningene erindrer om en surrealistisk drømmetilstand, hvor elementer av underlige og animerte gester er flytende og gjentagende. Væromslag, bevegelser i tid, stigende og synkende kurver er ingredienser i kunstnerens selvskapte univers, hvor romkattene holder sine tamburiner klare, og telefoner og ødelagt bestikk kommer til live. I hennes tegninger, så vel som i skulpturene, søker hun etter en form for en besynderlig enkelhet, lik den man ser i oppdelingen av en japansk hage eller i rekkefølgen av ord i en utmerket setning.

Les mer
Lese mindre
Asset63296a6e9ada63 36278793
Asset63296a74a5dd28 05491879
Asset63296a7a134020 51419535
Asset63296a80a26338 60147830
Asset63296a876dd7c8 25231242
Asset63296a8ce51d30 46924640
Asset63296a94a3d504 26917008
Asset63296a98908a89 86688696
Asset63296a9f6c34c1 58350593
Asset63296aa5944928 30245957
Asset63296aaa6dff39 73175794
Asset63296ab94dc7a2 60483175
Asset63296abf04e9b7 43622147
Asset63296ac5625a21 41942439
Asset63296acca57610 67030509
Asset63296ad2bbe903 77366163
Asset63296ad89173c2 57707886
Asset63296ae037e9e8 92628968
Asset63296ae9aab911 65608469
Asset63296af04649e8 87005431
Asset63296af7e91a06 06318050
Asset63296afe685761 57716863
Asset63296b03c44282 61871695
Asset63296b0b97fe83 63514748
Asset63296b13073f02 36412671
Asset63296b187658f4 62632751
Asset63296b1dd6f490 03630638
Asset63296b24615b29 16755854
Asset63296b2acdfbc6 48575083
Asset63296b2acdfbc6 48575083
Forrige
Asset63296a6e9ada63 36278793
Asset63296a74a5dd28 05491879
Asset63296a7a134020 51419535
Asset63296a80a26338 60147830
Asset63296a876dd7c8 25231242
Asset63296a8ce51d30 46924640
Asset63296a94a3d504 26917008
Asset63296a98908a89 86688696
Asset63296a9f6c34c1 58350593
Asset63296aa5944928 30245957
Asset63296aaa6dff39 73175794
Asset63296ab94dc7a2 60483175
Asset63296abf04e9b7 43622147
Asset63296ac5625a21 41942439
Asset63296acca57610 67030509
Asset63296ad2bbe903 77366163
Asset63296ad89173c2 57707886
Asset63296ae037e9e8 92628968
Asset63296ae9aab911 65608469
Asset63296af04649e8 87005431
Asset63296af7e91a06 06318050
Asset63296afe685761 57716863
Asset63296b03c44282 61871695
Asset63296b0b97fe83 63514748
Asset63296b13073f02 36412671
Asset63296b187658f4 62632751
Asset63296b1dd6f490 03630638
Asset63296b24615b29 16755854
Neste
Lukk