Den norsk-tyske kunstneren Yngve Holen (f. 1982) viser sin hittil største separatutstilling i Norge, først på Kunstnernes Hus fra 1. mars og så på Kunsthall Stavanger fra 16.mai. HEINZERLING undersøker forholdet mellom menneske og teknologi, det organiske og det industrielle, det generiske og det individuelle. Utstillingen presenterer nye arbeider og et utvalg verk fra en tidsperiode på over ti år.

Tittelen HEINZERLING reflekterer kunstneren i sitt opphav som norsk-tysk, gjennom det siste etternavnet han har i passet. Gjennom en lek med denne dualiteten stiller han nye spørsmål til kunstnerskapet sitt. Hva ligger i forbindelsene til omgivelsene våre, det være seg språklige, taktile, visuelle eller stedbundne?

Utstillingens verk speiler Yngve Holens interesse for overflater, for tingenes formale utforming og design, og hvordan disse virker i oss og den etablerte kulturen. Holen jobber med teknologier som definerer dagens industri og våre omgivelser, fra transport og kommunikasjon til industriell matproduksjon og sikkerhetssystemer. Han

Den norsk-tyske kunstneren Yngve Holen (f. 1982) viser sin hittil største separatutstilling i Norge, først på Kunstnernes Hus fra 1. mars og så på Kunsthall Stavanger fra 16.mai. HEINZERLING undersøker forholdet mellom menneske og teknologi, det organiske og det industrielle, det generiske og det individuelle. Utstillingen presenterer nye arbeider og et utvalg verk fra en tidsperiode på over ti år.

Tittelen HEINZERLING reflekterer kunstneren i sitt opphav som norsk-tysk, gjennom det siste etternavnet han har i passet. Gjennom en lek med denne dualiteten stiller han nye spørsmål til kunstnerskapet sitt. Hva ligger i forbindelsene til omgivelsene våre, det være seg språklige, taktile, visuelle eller stedbundne?

Utstillingens verk speiler Yngve Holens interesse for overflater, for tingenes formale utforming og design, og hvordan disse virker i oss og den etablerte kulturen. Holen jobber med teknologier som definerer dagens industri og våre omgivelser, fra transport og kommunikasjon til industriell matproduksjon og sikkerhetssystemer. Han aktiverer tradisjonelle materialer som metall, marmor og glass mot nye teknikker som 3D-printing, vannskjæring og bruken av industrielle reservedeler. Slik leker kunstneren med grensene mellom tilsynelatende tradisjonelle og velkjente elementer, teknologiske innovasjoner og håndverk, funksjonelle og ornamentale kvaliteter. Hva står på spill i møtet mellom mennesket og avtrykkene av oss?

Holens arbeider uttrykker en sensibilitet for den økende identifikasjonen mellom menneske og maskin, kroppen og forbrukskulturen, hvor objektene definerer oss like mye som vi definerer dem. Arbeidene reflekterer rundt hvordan disse grensene stadig blir forskjøvet og utvidet, manipulert og strukket, både teknologisk og sosialt, i møte med nye ontologier. Bruksgjenstander som vannkokere og vannkjølere blir utsatt for klinisk disseksjon, billykter får antropomorfe kvaliteter og deler av CT-scannere blir futuristiske portaler til en ny virkelighet.

En generisk, masseprodusert bilfelg er scannet og gjenskapt som monumentale treskulpturer, beiset i Tyrilin. Verkserien blander generisk og unikt, taktilt, mykt og hardt om hverandre – som i den norske tradisjonelle treskjæringstradisjonen; der myke organiske former springer ut av solid tre. Mens noen av dem blir presentert i Kunstnernes Hus har én blitt installert på utsiden av Holens familiehytte i Kvam i Gudbrandsdalen som et stedsspesifikt verk, i ett med hyttebeisen.

I forbindelse med utstillingen gis det ut en bok på forlaget Hatje Cantz, med tekster av Caroline Busta, Matias Faldbakken og Armin Zweite.

Utstillingen har mottatt generøs støtte fra den tyske ambassaden i Oslo.

Les mer
Lese mindre
KS EX 19 07 Yngve Holen 01
KS EX 19 07 Yngve Holen 02
KS EX 19 07 Yngve Holen 03
KS EX 19 07 Yngve Holen 04
KS EX 19 07 Yngve Holen 05
KS EX 19 07 Yngve Holen 06
KS EX 19 07 Yngve Holen 07
KS EX 19 07 Yngve Holen 08
KS EX 19 07 Yngve Holen 10
KS EX 19 07 Yngve Holen 11
KS EX 19 07 Yngve Holen 12
KS EX 19 07 Yngve Holen 13
KS EX 19 07 Yngve Holen 15
KS EX 19 07 Yngve Holen 16
KS EX 19 07 Yngve Holen 01
KS EX 19 07 Yngve Holen
KS EX 19 07 Yngve Holen
Forrige
KS EX 19 07 Yngve Holen 01
KS EX 19 07 Yngve Holen 02
KS EX 19 07 Yngve Holen 03
KS EX 19 07 Yngve Holen 04
KS EX 19 07 Yngve Holen 05
KS EX 19 07 Yngve Holen 06
KS EX 19 07 Yngve Holen 07
KS EX 19 07 Yngve Holen 08
KS EX 19 07 Yngve Holen 10
KS EX 19 07 Yngve Holen 11
KS EX 19 07 Yngve Holen 12
KS EX 19 07 Yngve Holen 13
KS EX 19 07 Yngve Holen 15
KS EX 19 07 Yngve Holen 16
KS EX 19 07 Yngve Holen 01
Neste
Lukk