The Gender Song (2014) er et opprørsk kall om å få slutt på begrensende kjønnskategoriseringer, lagt over en dancehall-rytme. Verket er ett av fire i en serie som tar sikte på å queere musikkvideoformatet.


Støtte til filming av Katarzyna Perlak.

Verket er laget med støtte fra Grants for the Arts funding, Arts Council England.

KS PR VAFK 19 03 Marte Eknaes 01
KS PR VAFK 19 03 Marte Eknaes 02
KS PR VAFK 19 03 Marte Eknaes 02
Forrige
KS PR VAFK 19 03 Marte Eknaes 01
Neste
Lukk
Context