Verket Moons’ Echo (2020) er et bestillingsverk av kunstner og designer Molly Rose Dyson.

Verket er del av Kunsthall Stavangers prosjekt #fromKStoyou, hvor vi inviterer kunstnere til å skape kunst som kan inspirere og spre solidaritet under korona-pandemien. Verkene presenteres på digitale flater, blant annet på kunsthallens nettside og Instagram-konto, og har med Moons’ Echo også fått fysisk format i form av et banner på kunsthallens bygning. Der de digitale formatene har nådd et bredt publikum i Norge og verden, vil banneret kunne observeres av alle som passerer kunsthallen langs Madlaveien, som er en av hovedfartsårene inn til Stavanger sentrum.

Moons´ Echo viser et psykedelisk puslespill som visualiserer samklangen mellom naturens, det kosmiske og den menneskelige sfæren. Selv sier Dyson om arbeidet: «Når alt ble stengt på grunn av koronaviruset, observerte jeg at våren startet sitt utspring, samtidig som menneskene trakk seg inn i hjemmene sine. I parker, hager og skoger blomstret plantene og blomstene, og dyrene kom ut av dvalen, mens vi gikk inn i våre egne dvaler. Samtidig vokste og avtok månen i sin vanlige syklus.»

KS PR 20 01 Molly Rose Dyson 04 WEB
KS PR 20 01 Molly Rose Dyson 01 WEB
KS PR 20 01 Molly Rose Dyson 02 WEB
KS PR 20 01 Molly Rose Dyson 03 WEB
KS PR 20 01 Molly Rose Dyson 03 WEB
Forrige
KS PR 20 01 Molly Rose Dyson 04 WEB
KS PR 20 01 Molly Rose Dyson 01 WEB
KS PR 20 01 Molly Rose Dyson 02 WEB
Neste
Lukk