I workshopen i regi av Sidsel Christensen, så vi tilbake på oss selv fra et annet perspektiv. Vi legemliggjorde spørsmål om rytme, mønster og gruppedynamikk, gjennom performance og video. Sammen utforsket vi forholdet mellom å være et enkelt subjekt på den ene siden, og å være en mindre del av en større gruppe eller kropp på den andre. Vi fant inspirasjon fra en blanding av vitenskapelige funn om emner fra fugleflokking og celleintelligens til evolusjonære samarbeidsstrukturer i folkemengder. Dette førte oss til et eksperimentelt rom, der gruppen skapte mønstre, bilder og bevegelser sammen, som om de kom fra ett stort, kollektivt sinn.

Temaer dekket i denne workshopen inkluderer:

Quorum sensing: Fungerer som en beslutningsprosess i ethvert desentralisert system, som består av mange individuelle enheter. (Bakterier, insekter) For eksempel hvordan en sverm av bier i fellesskap bestemmer hvor de skal etablere en ny koloni.

Flokking: Kollektiv bevegelse av et stort antall

I workshopen i regi av Sidsel Christensen, så vi tilbake på oss selv fra et annet perspektiv. Vi legemliggjorde spørsmål om rytme, mønster og gruppedynamikk, gjennom performance og video. Sammen utforsket vi forholdet mellom å være et enkelt subjekt på den ene siden, og å være en mindre del av en større gruppe eller kropp på den andre. Vi fant inspirasjon fra en blanding av vitenskapelige funn om emner fra fugleflokking og celleintelligens til evolusjonære samarbeidsstrukturer i folkemengder. Dette førte oss til et eksperimentelt rom, der gruppen skapte mønstre, bilder og bevegelser sammen, som om de kom fra ett stort, kollektivt sinn.

Temaer dekket i denne workshopen inkluderer:

Quorum sensing: Fungerer som en beslutningsprosess i ethvert desentralisert system, som består av mange individuelle enheter. (Bakterier, insekter) For eksempel hvordan en sverm av bier i fellesskap bestemmer hvor de skal etablere en ny koloni.

Flokking: Kollektiv bevegelse av et stort antall selvgående enheter. En kollektiv dyreatferd som vises av mange levende vesener som fugler, fisk, bakterier og insekter. Det regnes som en fremvoksende atferd som oppstår fra enkle regler som følges av enkeltpersoner og innebærer ingen sentral koordinering.

Celleintelligens: Ny forskning som ser på hvordan enkeltceller kan vise evnen til individuell intelligent atferd. Når de er isolert, setter de i gang selvstyrt vurdering av miljøet. Hvis celler kan måle rom og tid, må de kunne utlede abstrakte data fra fysiske signaler.

Evolusjonært samarbeid: Darwin argumenterer for at tilbøyeligheten til samarbeid må ha utviklet seg som en evolusjonær fordel.

The visdom of Crowds: 1906 Francis Galton, storfe merket. Arrangert konkurranse for å gjette vekten til en slaktet ku utstilt. Det nøyaktige gjennomsnittet av gruppen (som består av både spesialister og vanlige besøkende) gjettet riktig svar.

Kurator: Kristina Ketola Bore
Projektleder: Marisa Molin
Ungdomsabeider: Trine Ottosen

Mobilizing Citizenship har mottatt generøs støtte fra Kulturrådet og Nordisk kulturkontakt.

Les mer
Lese mindre
KS MC 19 04 Sidsel 01
KS MC 19 04 Sidsel 02
KS MC 19 04 Sidsel 03
KS MC 19 04 Sidsel 04
KS MC 19 04 Sidsel 08
KS MC 19 04 Sidsel 09
KS MC 19 04 Sidsel 05
KS MC 19 04 Sidsel 06
KS MC 19 04 Sidsel 07
Skjermbilde 2019 07 04 kl 14 18 51
Forrige
KS MC 19 04 Sidsel 01
KS MC 19 04 Sidsel 02
KS MC 19 04 Sidsel 03
KS MC 19 04 Sidsel 04
KS MC 19 04 Sidsel 08
KS MC 19 04 Sidsel 09
KS MC 19 04 Sidsel 05
KS MC 19 04 Sidsel 06
KS MC 19 04 Sidsel 07
Skjermbilde 2019 07 04 kl 14 18 51
Neste
Lukk
Context