SKOLEVERKSTED - STAVALANDIA

Kunsthall Stavanger ønsker skoleklasser velkommen til høsten skoleverksted. Dette semesteret fokuserer vi på omsorg, samfunnsstruktur og digital kultur.

Programmet er gratis å delta på, men krever påmelding.


Aldersgruppe: 5.klasse–3 vdg.

Verkstedet tilpasses etter skoleklassen.

Denne høsten bruker vi gaming som et utgangspunkt for skoleverkstedene.

Stikkord for høstens semester er: Omsorg, vennskap, digital kultur og møteplasser, samfunnsstruktur, gaming og nytenkning av satte ideer.

Ved å jobbe i grupper skal deltagerne bruke det kunstneriske verktøyet «reimagining» til å bidra til å skrive historien om hva som har skjedd i det imaginære stedet Stavalandia. Sammen bygger de en avatar som vil hjelpe samfunnet til å igjen blomstre.

DETTE SKAL VI GJØRE

I verkstedet introduserer formidleren elevene for det fiktive stedet Stavalandia, satt i året 2222, der menneskene på mystisk vis har forsvunnet. Oppdraget til klassen er å bidra til å gjenoppbygge dette imaginære samfunnet.

I løpet av verkstedet skal elevene drøfte hva som skal til for å lage gode møteplasser og samfunn. Sammen skal de bruke dette til å lage en avatar og bidra til en fysisk modellverden av Stavalandia.

SKOLEVERKSTED - STAVALANDIA

Kunsthall Stavanger ønsker skoleklasser velkommen til høsten skoleverksted. Dette semesteret fokuserer vi på omsorg, samfunnsstruktur og digital kultur.

Programmet er gratis å delta på, men krever påmelding.


Aldersgruppe: 5.klasse–3 vdg.

Verkstedet tilpasses etter skoleklassen.

Denne høsten bruker vi gaming som et utgangspunkt for skoleverkstedene.

Stikkord for høstens semester er: Omsorg, vennskap, digital kultur og møteplasser, samfunnsstruktur, gaming og nytenkning av satte ideer.

Ved å jobbe i grupper skal deltagerne bruke det kunstneriske verktøyet «reimagining» til å bidra til å skrive historien om hva som har skjedd i det imaginære stedet Stavalandia. Sammen bygger de en avatar som vil hjelpe samfunnet til å igjen blomstre.

DETTE SKAL VI GJØRE

I verkstedet introduserer formidleren elevene for det fiktive stedet Stavalandia, satt i året 2222, der menneskene på mystisk vis har forsvunnet. Oppdraget til klassen er å bidra til å gjenoppbygge dette imaginære samfunnet.

I løpet av verkstedet skal elevene drøfte hva som skal til for å lage gode møteplasser og samfunn. Sammen skal de bruke dette til å lage en avatar og bidra til en fysisk modellverden av Stavalandia.

Resultatet fra verkstedet skal deles på Kunsthall Stavangers nettsider, slik at elever fra hele regionen sammen kan få kommunisere hva de mener er viktig i et samfunn.

Vi starter verkstedet med å drøfte følgende spørsmål:


  • Hvordan tenker dere at vi kan være kreative på nett?

  • Hvis dere skal forestille dere et godt samfunn, det kan være på nett eller fysisk, hva er viktig å ha i det samfunnet?

  • Hvorfor er det viktig at det er plass til forskjellige type mennesker i et samfunn?

  • Hvilke type møteplasser syns dere det er viktig at vi har i et samfunn?


I etterkant deles klassen inn i fem grupper etter interesser: Avatarutviklere, avatardesignere, rekvisittaansvarlige, historiefortelle og Stavalandia-utviklere.

De ulike gruppene skal gjøre følgende:

Avatarutviklere: Denne gruppen skal skrive karakteristikken til avataren, som feks hvilke styrker og svakheter har deres avatar? Hva er avatarens mission i Stavalandia og hvordan skal den bidra til å bedre samfunnet?

Avatardesignere: De bestemmer hvordan avataren skal se ut. Denne gruppen er også ansvarlig for å kle opp og sminke avataren deres for fotografering.

Rekvisittaanvarlig: Dere bestemmer og bygger redskapet til avataren. Det kan være et verktøy, et kjæledyr eller noe som hjelper avataren med å bygge opp et samfunn.

Historiefortellere: Denne gruppen er ansvarlig for å bygge videre på det de allerede vet om Stavalandias historie. De skal skrive en kort historie på ett avsnitt (maks 150 ord) om hva som skjer når avataren ankommer Stavalandia.

Stavalandia-utviklere: Gruppen er ansvarlig for å forestille seg Stavalandia som et samfunn med rom for alle. Hva gjør Stavalandia til et godt sted å bo? Sammen skal de diskutere disse spørsmålene og bygge en modell av deres forestilte møteplass.

Elevene kler ut enten læreren eller en elev (som har godkjenning til å bli fotografert) som avatar. Bildene lastes opp på nettsiden til Kunsthall Stavanger sammen med historiebeskrivelsen.

VARIGHET: 90 MINUTTER

TIDSSKJEMA

10 min introduksjon

10 min diskusjon/inndeling i grupper

40 min gruppearbeid

10 min presentasjon

10 min fotografering

10 min avsluttende samtale

= ca 90 min

HVA MÅ DERE VITE I FORKANT?

Skoleklasser er begrenset til 30 personer. Gruppestørrelser over 20 betinger to lærere/pedagoger i tillegg til vår formidler.

Lærere og pedagoger er ansvarlig for å ta vare på elever, formidler er ansvarlig for å ta de gjennom programmet.

Deltagerne kan komme i vanlig tøy.

Det er mulighet for å spise lunsj i kunsthallens foajee.

Kunsthall Stavanger har universell tilkomst til utstillinger og verksted, samt universelt utformede toaletter.

Dersom læreren ikke vil bli fotografert, må dere ha godkjenning fra elev og foresatte for at en av elevene kles ut og fotograferes i stedet. Vi anbefaler fotografering av lærer. Husk at vedkommende vil være kledd ut.KONTAKTINFO OG PÅMELDING

Påmeldingsfrist: 9. september, 2022

Skoleverkstedene går fra 12. september–16. desember

For spørsmål, kontakt oss på formidling@kunsthallstavanger.no

Les mer
Lese mindre
Context