En rokkering artist spinner glødende ringer rundt kroppen. Som et mikro solsystem, holder hun ringene i bevegelse, rytmisk i bane rundt seg selv med sin egen kropp som akse.

Nedreaas arbeider i flere medier og er best kjent for sine fascinerende filmer. Ved å fokusere på det spesifikke og nære belyser hun det store og universelle gjennom det uvanlige og det vakre, gjennom bredden og mangfoldigheten i menneskelige bestrebelser.

Context