Vi ønsker skoleklasser velkommen til vårens formidlingsprogram på Kunsthall Stavanger for 7. klasse til Vg3. Med vår dyktige formidler skal elevene lage sin helt egen nyhetssending! Temaet for formidlingsprogrammet er: Medias rolle i vår hverdag.

Programmet er gratis å delta på, men krever påmelding.

Formidlingsprogrammet er forankret i utstillingen Vision Machines med verk av den banebrytende amerikanske kunstneren og filmskaperen Peggy Ahwesh. I utstillingen møter vi dagsaktuelle problemstillinger knyttet til kjønn, identitet, teknologi, globale konflikter og klimaendringer. Utstillingen står fra 24. februar til 29. mai og verkstedene vil gjennomføres i samme tidsperiode.

Gjennom et kombinert omvisnings- og verkstedsformat skal elevene bruke utstillingen som et utgangspunkt for å diskutere og arbeide med spørsmål som:

Hvordan kan media fremstille det samme innholdet på forskjellige måter?
Hvem bestemmer hva vi møter i nyhetene?
Hvordan opplever vi egentlig nyheter?

Disse spørsmålene skal utforskes på en spennende og aktiv måte. Klassen får sammen

Vi ønsker skoleklasser velkommen til vårens formidlingsprogram på Kunsthall Stavanger for 7. klasse til Vg3. Med vår dyktige formidler skal elevene lage sin helt egen nyhetssending! Temaet for formidlingsprogrammet er: Medias rolle i vår hverdag.

Programmet er gratis å delta på, men krever påmelding.

Formidlingsprogrammet er forankret i utstillingen Vision Machines med verk av den banebrytende amerikanske kunstneren og filmskaperen Peggy Ahwesh. I utstillingen møter vi dagsaktuelle problemstillinger knyttet til kjønn, identitet, teknologi, globale konflikter og klimaendringer. Utstillingen står fra 24. februar til 29. mai og verkstedene vil gjennomføres i samme tidsperiode.

Gjennom et kombinert omvisnings- og verkstedsformat skal elevene bruke utstillingen som et utgangspunkt for å diskutere og arbeide med spørsmål som:

Hvordan kan media fremstille det samme innholdet på forskjellige måter?
Hvem bestemmer hva vi møter i nyhetene?
Hvordan opplever vi egentlig nyheter?

Disse spørsmålene skal utforskes på en spennende og aktiv måte. Klassen får sammen med våre dyktige formidlere lage sin egen nyhetssending som gjennomføres “live” på slutten av verkstedet.

Formidlingsprogrammet er tiltenkt 7. klasse-Vg3 og tilpasses klassens aldersnivå. Varighet er to skoletimer. Programmet vil bli gjennomført sammen med en av våre dyktige formidlere. Skoleklasser er begrenset til 30 personer. Gruppestørrelser over 20 betinger to lærere/pedagoger i tillegg til vår formidler.

Varighet: 90 minutter

Gjennonføring
Ved ankomst vil klassen få en introduksjon til utstillingen. Klassen får se to utvalgte verk før vi møtes i barneverkstedet vårt.

I verkstedet starter vi med å diskutere hva vi har sett og utforsker spørsmål utstillingen åpner opp for. Noen av verkene til Peggy Ahwesh handler for eksempel om krig. Med den pågående krigen i Ukraina er dette et tema som mange kan synes er ekstra tøft akkurat nå. Kanskje var det noen som ble litt triste eller synes det var vanskelig å se disse videone? Hva kan vi gjøre når vi opplever disse følelsene? Hvordan kan vi passe på hverandre?

I arbeidene sine ønsker Peggy Ahwesh å fortelle oss at hvordan noe blir vist, faktisk har mye å si for hvordan vi oppfatter det. Dette gjelder nesten all informasjon vi mottar, også nyheter. Vi diskuterer spørsmål som: Er media nøytrale? Hva er oppgaven til media? Hvem kan lage og spre nyheter? Elevene diskuterer i mindre grupper før vi tar en felles samtale.

Men vi må også ha det litt gøy! For ikke alle nyheter trenger være like alvorlige, noen nyheter er jo faktisk til for at vi skal kose oss og le. Lærer hjelper med å dele klassen inn i gruppen hvor hver gruppe skal produsere og gjennomføre sitt eget Godmorgen-show - live for resten av klassen.

Hver gruppe skal ha: En ansvarlig redaktør, en designer, en eller to nyhetsankere, en reporter i feltet, en gjest, en kostymeansvarlig og en ansvarlig for å sette opp TV-studio og finne rekvisitter. En “sending” skal vare i ca 8 minutter og skal inneholde: ett intervju, en skikkelig gladsak, og et innslag med en reporter i feltet. Klassen får utdelt forslag til saker, som for eksempel: «Ny forskning viser at smågodt gjør deg kjempesterk - 13-åring løfter bil!» og «Flere barn i ungdomskolealder har mottatt brev fra Galtvort. Reporter møter ungdommer som har mottatt brev og er på vei til toget.»

På verkstedet får de tilgang til et stort utvalg med kostymer og rekvisitter, i tillegg til et ferdig oppsatt “TV-studio”. Formidlingen avsluttes med en felles drø ning.

TIDSSKJEMA

5 min introduksjon
15 min i utstillingen
15 min diskusjon/inndeling i grupper
30 min gruppearbeid
8 min fremføring per gruppe
5 min avlsuttende diskusjon
= ca 90 min

HVA MÅ DERE HA MED?

Lærer/pedagog må ha med seg en telefon til å filme på.

Deltagerne kan komme i vanlig tøy.

Det er mulighet for å spise lunsj i kunsthallens foajee.

Per dagsdato har Kunsthall Stavanger universell tilkomst til utstillinger og verksted, men ikke universelt utformede toaletter. Trenger deres klasse dette, ta kontakt slik at vi kan oppdatere dere.

Merknad: Vi tar høyde for at elever kan finne denne tematikken ekstra utfordrende mtp. dagens situasjon i Ukraina. Under omvisningen er det lov å gå ut av utstillingssalen for dem som føler for det.

KONTAKTINFO OG PÅMELDING

For spørsmål, kontakt oss på formidling@kunsthallstavanger.no

Read More
Read Less
KS ED Skoleverksted Spring22 03
KS ED Skoleverksted Spring22 04
KS ED Skoleverksted Spring22 01
KS ED Skoleverksted Spring22 02
KS ED Skoleverksted Spring22 05
KS ED Skoleverksted Spring22 06
KS ED Skoleverksted Spring22 07
KS ED Skoleverksted Spring22 08
KS ED Skoleverksted Spring22 09
KS ED Skoleverksted Spring22 10
KS ED Skoleverksted Spring22 11
KS ED Skoleverksted Spring22 12
KS ED Skoleverksted Spring22 13
KS ED Skoleverksted Spring22 14
KS ED Skoleverksted Spring22 15
KS ED Skoleverksted Spring22 16
KS ED Skoleverksted Spring22 17
KS ED Skoleverksted Spring22 17
Prev
KS ED Skoleverksted Spring22 03
KS ED Skoleverksted Spring22 04
KS ED Skoleverksted Spring22 01
KS ED Skoleverksted Spring22 02
KS ED Skoleverksted Spring22 05
KS ED Skoleverksted Spring22 06
KS ED Skoleverksted Spring22 07
KS ED Skoleverksted Spring22 08
KS ED Skoleverksted Spring22 09
KS ED Skoleverksted Spring22 10
KS ED Skoleverksted Spring22 11
KS ED Skoleverksted Spring22 12
KS ED Skoleverksted Spring22 13
KS ED Skoleverksted Spring22 14
KS ED Skoleverksted Spring22 15
KS ED Skoleverksted Spring22 16
Next
Close
Related Programs