Song Circus og Tarozzi & Walker presenterer The Atmospheric Agent, et helt nytt verk komponert av Catherine Lamb, kombinert med musikk av Pauline Oliveros.

Lamb og Oliveros er to av de mest innflytelsesrike kvinnelige komponistene i vår tid. Et sentralt perspektiv i både Lambs og Oliveros' arbeid er forholdet mellom tid og ens tilstand. Verkene kan beskrives som auditive landskap - musikk med sensoriske og psykoakustiske kvaliteter. Psykoakustikk refererer til forholdet mellom lyd og omgivelser, hvordan lyd oppfører seg og endrer form når den møter forskjellige arkitektoniske og akustiske forhold, og fremfor alt hvordan lyd påvirker menneskene som opplever den.

Lamb er en av de mest ettertraktede komponistene i sin generasjon. Hun utforsker harmoniens matematikk gjennom den fysiske, materielle verden. Gjennom musikalske konstruksjoner kobler hun det soniske sammen med det taktile og visuelle. Hun utforsker samspillet mellom toner, kombinering av former og skygger, fenomenologiske utvidelser og romlig

Song Circus og Tarozzi & Walker presenterer The Atmospheric Agent, et helt nytt verk komponert av Catherine Lamb, kombinert med musikk av Pauline Oliveros.

Lamb og Oliveros er to av de mest innflytelsesrike kvinnelige komponistene i vår tid. Et sentralt perspektiv i både Lambs og Oliveros' arbeid er forholdet mellom tid og ens tilstand. Verkene kan beskrives som auditive landskap - musikk med sensoriske og psykoakustiske kvaliteter. Psykoakustikk refererer til forholdet mellom lyd og omgivelser, hvordan lyd oppfører seg og endrer form når den møter forskjellige arkitektoniske og akustiske forhold, og fremfor alt hvordan lyd påvirker menneskene som opplever den.

Lamb er en av de mest ettertraktede komponistene i sin generasjon. Hun utforsker harmoniens matematikk gjennom den fysiske, materielle verden. Gjennom musikalske konstruksjoner kobler hun det soniske sammen med det taktile og visuelle. Hun utforsker samspillet mellom toner, kombinering av former og skygger, fenomenologiske utvidelser og romlig arkitektur.

Komponist og akademiker Pauline Oliveros er kjent for sine teorier om lyd, stillhet og "dyp lytting". Oliveros' didaktiske og poetiske tekster reflekterer over lytting som en meditativ praksis. Dyp lytting handler om å lytte til alle verdens aspekter, ikke bare lyder slik vi definerer dem. Hun oppmuntrer oss til å lytte til vårt indre stemme og til alt som omgir oss. For Oliveros er stillhet en av de viktigste lydene.

Det nye verket blir fremført av Song Circus, en av Europas ledende moderne vokalensembler. To av Europas fremste strengspillere innen samtidsmusikkfeltet, Silvia Tarozzi og Deborah Walker, blir med på fremføringen.

The Atmospheric Agent presenteres i samarbeid med Ny Musikk Stavanger.

Les mer
Lese mindre
Context