Velkommen til en omvisning i utstillingen Jumana Manna: Break, Take, Erase, Tally med vikarierende kurator Heather Jones fra Kunsthall Stavanger.

Utstillingen gir en oversikt over kunstnerens tverrfaglige praksis, der det fokuseres på de paradoksale følgene av naturvern innenfor landbruk, vitenskap og jus. Break, Take, Erase, Tally ved Kunsthall Stavanger inkluderer film- og skulpturinstallasjoner som sammen stiller spørsmål ved "ikke om å bevare, men hvem som får bestemme hva som skal leve videre og hvordan." ⁠

Omvisningen vil vare omtrent 30 minutter, med ekstra tid for spørsmål og diskusjon.

Omvisningen er gratis med inngangsbilletten.

Omvisningen vil bli gjennomført på engelsk.


Jumana Manna: Break, Take, Erase, Tally arrangeres i samarbeid med MoMA PS1 i New York.

Relatert program