Kunsthall Stavanger er stolte av å annonsere Bleak House, den første utstillingen i Norge av den London-baserte kunstnerduoen Hannah Quinlan & Rosie Hastings. Utstillingen sentrerer seg om en installasjon bestående av 15 dukkehus og en flerkanals lydinstallasjon, et utvalg etsninger, og videoverk.

Utstillingen belyser forholdet mellom arkitektur og konstruksjonen av personlig og nasjonal identitet. Quinlan og Hastings hadde en større separatutstilling ved Tate Britain i 2022-2023, og vant i 2020 The Jarman Award for Emerging Film Artists.

Quinlan og Hastings er London-baserte tverrfaglige kunstnere som jobber på tvers av maleri, tegning, video, performance og installasjon. Deres praksis er fundert i å forske på hvordan ulike samfunn har blitt representert på forskjellige tidspunkter i historien. I arbeidet deres ser kunstnerne på kunsthistorien og forskjellige arkiver for å tolke sosiale og politiske spørsmål vi står overfor i dag. De har blant annet studert skeive miljøer, utforsket følgene av innstramminger, gentrifisering

Kunsthall Stavanger er stolte av å annonsere Bleak House, den første utstillingen i Norge av den London-baserte kunstnerduoen Hannah Quinlan & Rosie Hastings. Utstillingen sentrerer seg om en installasjon bestående av 15 dukkehus og en flerkanals lydinstallasjon, et utvalg etsninger, og videoverk.

Utstillingen belyser forholdet mellom arkitektur og konstruksjonen av personlig og nasjonal identitet. Quinlan og Hastings hadde en større separatutstilling ved Tate Britain i 2022-2023, og vant i 2020 The Jarman Award for Emerging Film Artists.

Quinlan og Hastings er London-baserte tverrfaglige kunstnere som jobber på tvers av maleri, tegning, video, performance og installasjon. Deres praksis er fundert i å forske på hvordan ulike samfunn har blitt representert på forskjellige tidspunkter i historien. I arbeidet deres ser kunstnerne på kunsthistorien og forskjellige arkiver for å tolke sosiale og politiske spørsmål vi står overfor i dag. De har blant annet studert skeive miljøer, utforsket følgene av innstramminger, gentrifisering og politiarbeid på urbane rom, og undersøkt de mer oversette aspektene ved vestlig feminisme, spesielt dens forhold til den politiske høyresiden. I arbeidet deres ser kunstnerne på ulike former for autoritet, makt og uorden i våre offentlige rom, og på hvordan sosialt hierarki, klasse og lydighet forhandles.

Utstillingen på Kunsthall Stavanger fokuserer på hjemmet, og ulike perspektiver på den hjemlige sfæren som et sted for makt og undertrykkelse. Kunstverkene som presenteres i Bleak House avslører hvordan samfunnsidealer er kodet inn i omgivelsene vi bygger, og avslører en historie med normer og fantasier om familieliv, kjønnsroller, nasjonalstat, samfunnsplikt og seksualitet.

I Stavanger, med sine pågående debatter rundt boligøkonomi og historisk bevaring versus nybygg, ber denne utstillingen oss vurdere hvilke samfunnsmål og familieidealer som er blandet inn i mørtelen til vår omkringliggende arkitektur.


Utstillingen har mottatt generøs støtte fra Fritt Ord og Norske Kunstforeninger.

Les mer
Lese mindre
Hannah Quinlan and Rosie Hastings, Inside, installation view, 2022. Copyright: the artist. Courtesy the artists and Kunsthalle Osnabrück. Photography: Lucie Marsmann.
Hannah Quinlan and Rosie Hastings, Inside, detail view, 2022. Copyright: the artist. Courtesy the artists and Kunsthalle Osnabrück. Photography: Lucie Marsmann.
Hannah Quinlan and Rosie Hastings, Inside, detail view, 2022. Copyright: the artist. Courtesy the artists and Kunsthalle Osnabrück. Photography: Lucie Marsmann.
Asset64d24788bcac89 66189139
Asset64d2478bb554b7 98154454
Asset64d2478e102e01 35697756
Asset64d2478e102e01 35697756
Forrige
Hannah Quinlan and Rosie Hastings, Inside, installation view, 2022. Copyright: the artist. Courtesy the artists and Kunsthalle Osnabrück. Photography: Lucie Marsmann.

Hannah Quinlan og Rosie Hastings, Inside, 2022. Med tillatelse fra kunstnerne og Kunsthalle Osnabrück. Foto: Lucie Marsmann.

Hannah Quinlan and Rosie Hastings, Inside, detail view, 2022. Copyright: the artist. Courtesy the artists and Kunsthalle Osnabrück. Photography: Lucie Marsmann.

Hannah Quinlan og Rosie Hastings, Inside, 2022. Med tillatelse fra kunstnerne og Kunsthalle Osnabrück. Foto: Lucie Marsmann

Hannah Quinlan and Rosie Hastings, Inside, detail view, 2022. Copyright: the artist. Courtesy the artists and Kunsthalle Osnabrück. Photography: Lucie Marsmann.

Hannah Quinlan og Rosie Hastings, Inside, 2022. Med tillatelse fra kunstnerne og Kunsthalle Osnabrück. Foto: Lucie Marsmann

Asset64d24788bcac89 66189139
Asset64d2478bb554b7 98154454
Neste
Lukk
Relatert program