I utstillingen Play stiller Tiril Hasselknippe spørsmål ved vår virkelighetsoppfatning, både som individer og samfunn.

Kunsthall Stavangers hovedsal dedikeres til den Stavanger-baserte kunstnerens første separatutstilling i byen. Hasselknippe, som har høstet både nasjonal og internasjonal anerkjennelse, er spesielt kjent for sin sofistikerte og intrikate behandling av skulptur som materiale.

Play er en fortsettelse av Hasselknippes utforskning av kosmiske spørsmål, alternative og parallelle virkeligheter inspirert av blant annet science fiction. Utstillingen består av en omsluttende installasjon i et mørkt rom, med lysende buer, eller portaler, i variable dimensjoner installert i forskjellige høyder. Verket ledsages av et lydspor som kunstneren har laget med instrumentet vanntelefon, mye brukt i science fiction- og skrekkfilmer. Størrelsen og materialiteten i buene viser til noe kroppslig, som muskelfibre og nervetråder.

Gjennomgående i sin praksis har Hasselknippe latt seg fascinere og inspirere av science fiction. I praksisen hennes kan en ofte oppleve pekepinner

I utstillingen Play stiller Tiril Hasselknippe spørsmål ved vår virkelighetsoppfatning, både som individer og samfunn.

Kunsthall Stavangers hovedsal dedikeres til den Stavanger-baserte kunstnerens første separatutstilling i byen. Hasselknippe, som har høstet både nasjonal og internasjonal anerkjennelse, er spesielt kjent for sin sofistikerte og intrikate behandling av skulptur som materiale.

Play er en fortsettelse av Hasselknippes utforskning av kosmiske spørsmål, alternative og parallelle virkeligheter inspirert av blant annet science fiction. Utstillingen består av en omsluttende installasjon i et mørkt rom, med lysende buer, eller portaler, i variable dimensjoner installert i forskjellige høyder. Verket ledsages av et lydspor som kunstneren har laget med instrumentet vanntelefon, mye brukt i science fiction- og skrekkfilmer. Størrelsen og materialiteten i buene viser til noe kroppslig, som muskelfibre og nervetråder.

Gjennomgående i sin praksis har Hasselknippe latt seg fascinere og inspirere av science fiction. I praksisen hennes kan en ofte oppleve pekepinner på eller vridde imitasjoner av det visuelle universet vi forbinder med nettopp sci-fi. I Play ser hun nærmere på ormehull – hypotetiske snarveier mellom forskjellige dimensjoner eller tider. Parallelle univers har vært utgangspunktet for flere filmer og publikasjoner, fra Ursula K. Le Guins bøker til filmen Sliding Doors (1998), der en åpner for tankegangen «hva om», både på et samfunnsmessig og individuelt nivå. Spesielt interessant har det vært for Hasselknippe å se nærmere på tidsfolder, der ormehull er snarveien gjennom en universfold til en annen. Visualisert kan foldene se ut som en portal lagt på siden. I utstillingen kan disse erfares på et fysisk plan, idet portalene folder seg rundt oss som besøkende.

Hasselknippe er spesielt interessert i vår individuelle virkelighetsoppfatning, og måtene en opplever virkelighet med utgangspunkt i forskjellige fysiske evner. Dette er tett knyttet til kunstnerens egen erfaring med den kroniske sykdommen fibromyalgi, hvor smerte og hjernetåke utgjør deler av både hverdag og kunstnerisk arbeidsprosess. Kunstneren beskriver hjernetåken fra fibromyalgi som en øvelse i å forsøke å holde fast i tankerekker og språk, samt hukommelsestap av både minner og kunnskap. Portalene i utstillingen kan ses på som livsøyeblikk og valg vi identifiserer som avgjørende for vår nåværende situasjon, men også som deler av hennes egne oppbrutte tankemønstre. Hasselknippe spiller slik ut en portrettering av sin indre visualisering av sykdommen, men også av de forskjellige utfallene som valgene og handlingene våre generelt fører til, fra helt konkrete livsavgjørelser til vår tilstedeværelse i utstillingsrommet.

Med Play utfordrer Hasselknippe oss til å se kronisk sykdom og forskjellige fysiske evner som noe som ikke nødvendigvis er negativt. Kunstneren lar skamfølelsen som kommer med kronisk sykdom vike til fordel for mulighetsrommet den kan åpne opp, og ber oss akseptere ulike former for eksistens. Parallelle univers, tidsverdener eller alternative erfaringer brukes ofte i kunsten som en subversiv sosial kritikk av vår nåværende situasjon, dette er også tilfelle i Play. En kropp samfunnet anser som syk vil ikke spille på lag med den kapitalistiske modellen, der alle kropper skal produsere og konsumere på lik linje. Hasselknippe ser derfor sykdommen som en måte å dytte på idealene og forventningene til både kropp og samfunn. I Play kommer disse erfaringene til syne nettopp gjennom kroppsligheten, materialiteten, og den altomfattende opplevelsen av den omsluttende installasjonen.

Play ble først vist på Nitja senter for samtidskunst 19. november–23. desember, 2022, kuratert av Rikke Komissar.

Les mer
Lese mindre
Asset63c51a0ab8dc62 69680522
Asset63c51a0e3fac32 48165570
Asset63c51a12008683 43600496
Asset63c51a167cb614 97517897
Asset63c51a19bafac9 92013861
Asset63c51a1de638c5 64350231
Asset63c51a21dc64d3 64743991
Asset63c51a26cb67e5 96569328
Asset63c51a26cb67e5 96569328

Tiril Hasselknippe, Play. Foto: Kunstdok/Tor Simen Ulstein/Nitja senter for samtidskunst.

Forrige
Asset63c51a0ab8dc62 69680522

Tiril Hasselknippe, Play. Foto: Kunstdok/Tor Simen Ulstein/Nitja senter for samtidskunst.

Asset63c51a0e3fac32 48165570

Tiril Hasselknippe, Play. Foto: Kunstdok/Tor Simen Ulstein/Nitja senter for samtidskunst.

Asset63c51a12008683 43600496

Tiril Hasselknippe, Play. Foto: Kunstdok/Tor Simen Ulstein/Nitja senter for samtidskunst.

Asset63c51a167cb614 97517897

Tiril Hasselknippe, Play. Foto: Kunstdok/Tor Simen Ulstein/Nitja senter for samtidskunst.

Asset63c51a19bafac9 92013861

Tiril Hasselknippe, Play. Foto: Kunstdok/Tor Simen Ulstein/Nitja senter for samtidskunst.

Asset63c51a1de638c5 64350231

Tiril Hasselknippe, Play. Foto: Kunstdok/Tor Simen Ulstein/Nitja senter for samtidskunst.

Asset63c51a21dc64d3 64743991

Tiril Hasselknippe, Play. Foto: Kunstdok/Tor Simen Ulstein/Nitja senter for samtidskunst.

Neste
Lukk
Context
Relatert program

I utstillingen Play inviterer den Rogaland-baserte kunstneren Tiril Hasselknippe oss inn i en verden av science fiction. 

Hovedtemaene i Tirils utstilling inkluderer:
Parallelle universer
Science fiction
Fysiske evner og kronisk sykdom

Her er en kort introduksjon til utstillingen.

Tiril er velkjent både her i Norge og internasjonalt, spesielt for sitt arbeid med storstilte skulpturer. Kunsthall Stavanger har dedikert vår hovedsal til hennes første separatutstilling i Rogaland.

Utstillingen består av en omsluttende installasjon i et mørkt rom, her møter en skulpturer i form av lysende buer installert i forskjellige høyder. Skulpturene ser ut som de er laget av organiske fibre, men de kan også ses på som portaler til andre virkelighet og tidsperioder. I rommet høres et lydspor Tiril har laget ved å spille på instrumentet vanntelefon, et instrument som er mye brukt i science fiction- og skrekkfilmer. 

Tiril er veldig opptatt av science fiction, og i denne utstillingen har hun tatt spesielt tak i  tematikken rundt parallelle univers. Flere forfattere og filmskapere har laget arbeider rundt nettopp dette. Ett eksempel Tiril er interessert i er filmen Sliding Doors fra 1998 der Gwyneth Paltrow spiller ut to forskjellige liv som eksisterer samtidig: det ene der hun når undergrunnstoget, det andre der hun er for sent ute. De fleste har nok stilt seg lignende spørsmål: «Hva om?» Tiril oppmuntrer oss til å tenke mer rundt dette, både når det gjelder oss som enkeltpersoner, men også som samfunn.

Denne tanken om forskjellige virkeligheter utspiller seg også på en annen måte i utstillingen, nemlig hvordan en opplever virkeligheten med utgangspunkt i forskjellige fysiske evner. 

Tiril har skammet seg over å ha en kronisk lidelse, smertesykdommen fibromyalgi, men med Play ser hun på hvordan sykdommen også kan være noe positivt, ved at den lar henne oppleve verden på en annerledes måte enn andre. Hjernetåken som henger sammen med fibromyalgi gjør det ofte vanskelig å holde fast i tankemønster. Portalene i utstillingen kan ses på som livsøyeblikk og valg vi tenker har vært avgjørende for vår nåværende situasjon, men i Tirils tilfelle er de også spredte deler av et tankemønster. Slik viser hun oss hvordan hennes virkelighet kan se ut.