Book It var et publiseringsprosjekt som ble til under en to-dagers workshop med fremtidige voksne. I denne workshopen jobbet deltagerne med viktigheten av visuelle stammer gjennom å se på personlige ephemera og hvordan dette kommuniserer ideologier.

Gruppen utforsket spørsmål som: Hvordan kan visuelt språk være en del av å motarbeide undertrykkende strukturer i samfunnet? Hvilken stamme ser ungdommen på seg selv som en del av? Hva forener dem? Hva gjør dem unike? Ved å bruke elementene som ble delt med gruppen for å fortelle historier om seg selv, diskuterte deltakerne sin identitet som gruppe gjennom Mobilizing Citizenship.

Etter å ha lært om kraften i å publisere gjennom digitale og fysiske midler, brukte gruppen materialet på en nedtonet og kjapp måte for å risotrykke en gruppepublikasjon. Vi lekte med forestillinger om reproduksjon og distribusjon, tilgang og lek. Den fysiske handlingen med å lage trykksaker og dele dem gjennom en lanseringen gjorde at gruppen kunne dele stemmen sin med andre og forstå mulighetene de alle har som fremtidige voksne.

Workshopen ble konseptualisert av Nicole Killian med bidrag fra Benjamin Hickethier.

Kurator: Kristina Ketola Bore.

Mobilizing Citizenship har mottatt generøs støtte fra Kulturrådet.

Asset63b2dde9e22bb0 74986510
Asset63b2de0bde64f3 18930827
Asset63b2de3461e506 19904968
Asset63b2de570cb5f3 58805717
Asset63b2de62ab4e63 45685915
Asset63b2de6d730045 67747994
Asset63b2de4bbd82c3 27572459
Asset63b2de288d1a85 51839302
Asset63b2de414e8773 49615604
Asset63b2ddf4dd40b5 42875537
Asset63b2de000b04e8 23099014
Asset63b2de1aafdba9 31812986
Asset63b2de1aafdba9 31812986
Forrige
Asset63b2dde9e22bb0 74986510
Asset63b2de0bde64f3 18930827
Asset63b2de3461e506 19904968
Asset63b2de570cb5f3 58805717
Asset63b2de62ab4e63 45685915
Asset63b2de6d730045 67747994
Asset63b2de4bbd82c3 27572459
Asset63b2de288d1a85 51839302
Asset63b2de414e8773 49615604
Asset63b2ddf4dd40b5 42875537
Asset63b2de000b04e8 23099014
Neste
Lukk