Mobilizing Citizenship (MC) er et formidlingsprosjekt der norske og internasjonale kunstnere og designere inviteres til å jobbe med en liten gruppe ungdommer i alder 12–16 på Kunsthall Stavanger i løpet av ett semester.

For våren 2018, MCs første semester, var fokuset på hvordan ungdommen kan bygge eierskap til egne omgivelser, og se seg selv som autonome agenter som har mulighet og anledning til å delta i offentlig ordskifte.

Det overordnede fokuset til MC er å undersøke hvordan unge kan bruke verktøy og metoder fra samtidskunsten for å uttrykke seg og bli hørt i dagens samfunn. MC har ikke som formål å utdanne morgendagens kunstnere, men heller å se på hvordan samtidskunsten kan være relevant for unge mennesker i dag.

Kurator: Kristina Ketola Bore.

Mobilizing Citizenship har mottatt generøs støtte fra Kulturrådet.

Prosjekter i denne serien