Paper Rads´ video Problem Solvers er den perfekte tegnefilmen for en lørdagsmorgen og er finansiert gjennom atelierprogrammet til The Heinz Endowment for the Art's Creative Heights. Episoden følger parameterne til et barneprogram på TV, både når det gjelder struktur (en halvtime med plass til reklamepauser), metode (en «økonomisk tilnærming til animasjon og manusskriving») og kontekst (et hendelsesforløp forankret i et «post-hippie, new-age-budskap»). Selv om tegnefilmen trekker veksler på en klassisk formel, oppleves den bemerkelsesverdig forfriskende. Problem Solvers er et eksempel på Paper Rads post-ironiske kunst, ærlig og ufordervet av voksenverdenens parodi.

KS PR VAFK 15 01 Paper Rad 01
KS PR VAFK 15 01 Paper Rad 02
KS PR VAFK 15 01 Paper Rad 03
KS PR VAFK 15 01 Paper Rad 04
KS PR VAFK 15 01 Paper Rad 05
KS PR VAFK 15 01 Paper Rad 05
Forrige
KS PR VAFK 15 01 Paper Rad 01
KS PR VAFK 15 01 Paper Rad 02
KS PR VAFK 15 01 Paper Rad 03
KS PR VAFK 15 01 Paper Rad 04
Neste
Lukk
Context