(Montana, 2016) A group of boulders, thousands of metres above sea level, stranded between pine trees, the ground soft with needles, ready to ignite. Glacial Erratics. I squeezed my body between two of the large rocks, separate but close, the masses sat in direct relation to one another. Between them I listened, pressing my back against one and turning my cheek against the other, they held me there; in time and place. Within the gap, their charged limits, seemed frontiers of an uncertain attraction. Maybe the enormity of geology and landscape is more readily understood by body than mind anyway. Walking, smelling, feeling with your skin, absorbing sounds, only then can you start to accept geological time and the immense materials of earth.*

Kunstnerduoen Skúladóttir & Blomgren har i flere år samarbeidet og blitt kjent for sine stedsspesifikke storskala installasjoner. De monumentale arbeidene er alltid i dialog med den

(Montana, 2016) A group of boulders, thousands of metres above sea level, stranded between pine trees, the ground soft with needles, ready to ignite. Glacial Erratics. I squeezed my body between two of the large rocks, separate but close, the masses sat in direct relation to one another. Between them I listened, pressing my back against one and turning my cheek against the other, they held me there; in time and place. Within the gap, their charged limits, seemed frontiers of an uncertain attraction. Maybe the enormity of geology and landscape is more readily understood by body than mind anyway. Walking, smelling, feeling with your skin, absorbing sounds, only then can you start to accept geological time and the immense materials of earth.*

Kunstnerduoen Skúladóttir & Blomgren har i flere år samarbeidet og blitt kjent for sine stedsspesifikke storskala installasjoner. De monumentale arbeidene er alltid i dialog med den omkringliggende naturen, lokalhistorien og arkitekturen de forholder seg til. Som forberedelse til Vestlandsutstillingen 2018, har de besøkt Kunsthall Stavanger flere ganger for bli kjent med utstillingsrommene og arkitekturen, samt gjennomført relevant forskning i lokalmiljøet. I dette prosjektet er de spesifikt interessert i forholdet mellom mineralutvinning og geologisk forming.

Utstillingen er kuratert av Randi Grov Berger og inngår i Vestlandsutstillingen 2018 (VU18), en annerledes utgave av den tradisjonelle landsdelsutstillingen. VU18 består av seks separatutstillinger, og inkluderer visningsstedene Kunsthuset Kabuso, Sogn og Fjordane Kunstmuseum i samarbeid med Sunnfjord Kunstlag, Haugesund Billedgalleri i samarbeid med Haugesund Kunstforening, Jugendstilsenteret og KUBE, Entrée og Kunsthall Stavanger. VU18 presenterer kunstnerne Ragnhild Aamås, Magnhild Øen Nordahl, Trudi Jaeger, Eivind Egeland, Karen Skog og kunstnerduoen Blomgren & Skuladottir, som samlet utgjør en bredde i det som skjer på den vestlandske kunstscenen.

*Utdrag fra 'A Co-authored Geology' av Phoebe Cummings som er skrevet for utstillingen og er tilgjengelig ved Kunsthall Stavanger.

Kunstnerne har mottatt støtte fra Bergen Kommune, Kulturrådet, Norske Billedkunstnere, Icelandic Visual Arts Fund og Nordic Culture Point til denne utstillingen.
Vestlandsutstillingen mottar støtte fra Rogaland Fylkeskommune, Hordaland Fylkeskommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune, og Sogn og Fjordane Fylkeskommune.

Les mer
Lese mindre
Asset62ff884455c012 31174656
Asset62ff884ac9c744 76857616
Asset62ff8850cdc737 60470222
Asset62ff8857169a15 25819634
Asset62ff88695e0229 43412331
Asset62ff8862f01e04 31302130
Asset62ff885d9dda75 14507331
Asset62ff885d9dda75 14507331
Forrige
Asset62ff884455c012 31174656
Asset62ff884ac9c744 76857616
Asset62ff8850cdc737 60470222
Asset62ff8857169a15 25819634
Asset62ff88695e0229 43412331
Asset62ff8862f01e04 31302130
Neste
Lukk
Relatert program