Som del av markeringen av Skeivt Kulturår og avkriminaliseringen av homofili i Norge for 50 år siden, har Kunsthall Stavanger lansert et digitalt prosjekt.

Prosjektet består av fire bestillingsverk av Olivia Douglass, Zutana Hadaddeen, Nat Pyper og virgil b/g taylor som aktiveres i et interaktivt format på vår digitale plattform. Verkene bidrar sammen til å løfte fram mangefasetterte opplevelser av å være skeiv i dag. Fellesnevneren til bidragsyterne er at de alle jobber med språk som både fysisk og performativt materiale. Alle verk er laget med tanke på å erfares på digitale flater.

Det første verket ble lansert i desember 2022, med de påfølgende tre verkene i mars, mai og september 2023.

Prosjektet kurateres av Kristina Ketola Bore, Kurator, utstillinger og formidlingsprogram.
Tittelen på prosjektet er lånt fra Nat Pypers verk med samme navn.

Prosjekter i denne serien
Olivia Douglass
Olivia Douglass
Sultan Hadaddeen
Sultan Hadaddeen
Even When..., hand-printed felt wearable (2021)
Even When..., hand-printed felt wearable (2021)
I Take the Sign With Me (2018)
virgil b/g taylor. Foto: Sam Richardson.
virgil b/g taylor. Foto: Sam Richardson.

virgil b/g taylor. Photo: Sam Richardson.

Forrige
Olivia Douglass

Olivia Douglass. Credit: The artist

Olivia Douglass

Olivia Douglass. Credit: The artist

Sultan Hadaddeen

Sultan Hadaddeen. Credit: The artist

Sultan Hadaddeen

Sultan Hadaddeen. Credit: The artist

Even When..., hand-printed felt wearable (2021)

Nat Pyper, Even When..., hand-printed felt wearable (2021). Photo: Nat Pyper

Even When..., hand-printed felt wearable (2021)

Nat Pyper, Even When..., hand-printed felt wearable (2021). Photo: Nat Pyper.

I Take the Sign With Me (2018)

Nat Pyper, I Take the Sign With Me (2018). Credit: The artist

Neste
Lukk