I deres rollespill-workshop skapte Trojan Horse (Kaisa Karvinen og Tommi Vasko) en nær fremtidsby-versjon av Stavanger. Deltagerne skisserte byen ved å skrive fiktive karakterer og historier. Deretter kledde de seg ut som karaktererne og interagerte med publikum i et live-rollespill.

Vi stilte oss selv disse spørsmålene:
Hva slags roller er det i byen?
Hvordan kan vi bli bevisste på spenninger og relasjoner mellom ulike karakterer og roller i byen? Hva slags roller og karakterer kunne vi forestille oss hvis vi ville se byen fra andres perspektiv?
Hvordan kan vi bli mer aktive i å ta og skrive rollene vi har i byen?

Kurator: Kristina Ketola Bore
Projektleder: Marisa Molin
Ungdomsabeider: Trine Ottosen

Mobilizing Citizenship har mottatt generøs støtte fra Kulturrådet og Nordisk kulturkontakt.

KS MC 19 03 Trojan Horse 01
KS MC 19 03 Trojan Horse 02
KS MC 19 03 Trojan Horse 03
KS MC 19 03 Trojan Horse 04
KS MC 19 03 Trojan Horse 05
KS MC 19 03 Trojan Horse 06
KS MC 19 03 Trojan Horse 07
KS MC 19 03 Trojan Horse 07
Forrige
KS MC 19 03 Trojan Horse 01
KS MC 19 03 Trojan Horse 02
KS MC 19 03 Trojan Horse 03
KS MC 19 03 Trojan Horse 04
KS MC 19 03 Trojan Horse 05
KS MC 19 03 Trojan Horse 06
Neste
Lukk
Context
Relatert program