Mobilizing Citizenship (MC) er et formidlingsprosjekt der norske og internasjonale kunstnere og designere inviteres til å jobbe med en liten gruppe ungdommer i alder 12–16 på Kunsthall Stavanger i løpet av ett semester.

For høstsemesteret 2019 fokuserte vi på visuelle normer, og spurte hvorfor vi oppfatter noe som vakkert. Ved å utforske de dominerende visuelle standardene stilte vi spørsmålstegn ved antakelsene vi knytter til dem, og deretter hvordan vi kan utfordre dagens normer.

I Bendetta Crippas workshop jobbet deltagerne med egen forståelse av visuell skapelse og selvuttrykk gjennom visualitet. Sammen med Toxic Waste Face dykket deltakerne dypt ned i karakterutviklingsarbeid, mens de dissekerte grunnlaget for moderne eventyr. Jennie Bringaker førte gruppen sammen i en kollektiv utforskning av skulpturelle konstruksjoner og formodninger. Sammen med Lee Heinemann jobbet de med gjenkjennelige TV-formater og
skapte subversive uttrykk for å artikulere refleksjoner om den verden vi ønsker å se.

Det overordnede fokuset til MC er å undersøke hvordan unge kan bruke verktøy og metoder fra samtidskunsten for å uttrykke seg og bli hørt i dagens samfunn. MC har ikke som formål å utdanne morgendagens kunstnere, men heller å se på hvordan samtidskunsten kan være relevant for unge mennesker i dag.

Kurator: Kristina Ketola Bore
Projektleder: Marisa Molin
Ungdomsabeider: Trine Ottosen

Mobilizing Citizenship har mottatt generøs støtte fra Kulturrådet og Nordic Culture Point.

Prosjekter i denne serien
Relatert program