Denne workshopen ble designet for å gi deltakerne en følelse av eierskap over rommet i Kunsthall Stavanger og deres egen kropp. De fikk i oppgave å tenke på kroppen sin i kunsthallen rom, hvordan de ønsket å bruke den og når de ønsker å bruke den. Gjennom workshopen ble de vist ulike teknikker for "kroppseierskap". Den siste fasen av workshopen var et performativt øyeblikk med stedsspesifikt arbeid. De jobbet seg mot dette punktet gjennom flere oppgaver, blant annet hvordan man lager materiale, hvordan du redigerer raskt og trygt, og hvordan du reagerer på plassen de er i.

Verket svarte på utstillingen HURTS WORST av Amanda Ross-Ho, som fokuserte på en smertegraf som ble brukt på sykehus for å hjelpe barn med å uttrykke smertenivået de hadde.

Kurator: Kristina Ketola Bore
Projektleder: Marisa Molin
Ungdomsabeider: Trine Ottosen

Mobilizing Citizenship har mottatt generøs støtte fra Kulturrådet og Nordisk kulturkontakt.

KS MC 19 02 Zinzi 01
KS MC 19 02 Zinzi 02
KS MC 19 02 Zinzi 03
KS MC 19 02 Zinzi 04
KS MC 19 02 Zinzi 05
KS MC 19 02 Zinzi 06
KS MC 19 02 Zinzi 08
KS MC 19 02 Zinzi 08
Forrige
KS MC 19 02 Zinzi 01
KS MC 19 02 Zinzi 02
KS MC 19 02 Zinzi 03
KS MC 19 02 Zinzi 04
KS MC 19 02 Zinzi 05
KS MC 19 02 Zinzi 06
Neste
Lukk
Context
Relatert program